Ohita navigaatio

Finavialaisia: Mitä ympäristötiimissä tehdään?

Artikkeli julkaistu
27.12.2022 klo 09:25
Finavialaiset ympäristötiimi
Ihmisiä & Ilmailua
Tiesitkö, että Finaviassa on oma ympäristötiimi? Kymmenen asiantuntijan tiimi työskentelee Finavian ympäristötavoitteiden edistämiseksi.

– Finavian ympäristövastuutavoitteet ovat kunnianhimoisia. Perustan niille luovat lentoasemien ympäristölupien määräykset, jotka edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua, kuten mittauksia. Ympäristöasiantuntijamme työskentelevät tiiviisti yhdessä ympäristövaikutusten raportoinnin, vesiensuojelun ja lentomelun hallinnan parissa, kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen Finaviasta sanoo.

Finavian ympäristötyön painopisteet ovat lähivuosina vesiensuojelussa ja hiilipäästöjen vähentämisessä lähelle nollaa.

– Vesienhallinta ja -suojelu on yksi työmme kulmakivistä. Helsinki-Vantaan lentoasemalle valmistuu alkuvuodesta maanalainen kosteikko, joka parantaa lähialueiden vesistöjen laatua. Projekti on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan, Finavian ympäristöpäällikkö Kirsi Pitkäranta kertoo.

Vesienhallinnan avulla edistetään ympäristösuojelua ympäri lentoasemaverkoston.

– Suunnittelemme Kittilän lentoasemalle glykolinkeräystä, mikä estää lentokoneiden jäänpoisto- ja estoaineiden päätymistä luontoon. Turun lentoasemalla aloitimme propyleeniglykolipitoisten vesien ja lumien keräyksen tänä talvena. Lisäksi teemme paljon vesistöjen kuormituksen tarkkailuun ja hallintaan liittyvää raportointia ja selvityksiä Maarianhaminasta Ivaloon ja takaisin.

Tulevaisuuden lentoasema on päästötön

Finaviassa visio tulevaisuuden lentoasemista on selkeä: hiilipäästöt kaikilla 20 lentoasemilla pudotetaan lähivuosina lähes nollaan. Tämä onnistuu siirtymällä täysin uusiutuvan energian käyttöön.

– Siirrymme kaikissa kalustoissamme käyttämään uusiutuvaa dieseliä ja moottoripolttoöljyä. Lisäksi kiinteistömme hyödyntävät ainoastaan uusiutuvaa energiaa, Viinikainen sanoo.

Kaikki lentoasemat ovat hiilineutraaleja ja käyttävät tuuli- ja aurinkovoimaa.

Lentomelun hallintaa kehitetään jatkuvasti

Melunhallintapäällikkö Ari Pietilä puolestaan kertoo ympäristötiimin seuraavan lentoliikenteen ja siitä aiheutuvan melun kehitystä.

– Lentoreitit, kiitoteiden käytöt, kellonajat, äänitasot, konetyypit ja monet muut yksityiskohdat raportoidaan Helsinki-Vantaalla ympäristöluvan mukaan säännöllisesti. Tärkein työväline on maailman huippua edustava ANOMS-järjestelmä, joka kytkee kymmenen jatkuvatoimisen melumittarin numerot yhteen tutka- ja lentotietojen kanssa. Tiedot näkyvät myös julkisessa WebTrak-palvelussa. Lisäksi tuotamme meluselvityksiä ja -ennusteita melualueista kaikista lentoasemista sidosryhmillemme.

Helsinki-Vantaalla myös kiitoteiden käytön ensisijaisuusjärjestelmä perustuu ympäristölupien vaatimuksiin.

– Lentoliikenteen ohjaamistapa lähtee pitkälti melunhallinnan vaatimuksista. Koneita ei voi lentää missä tahansa, vaan tarkasti määritellyillä alueilla, jotta meluhaitta asuinalueille on mahdollisimman vähäistä.

– Käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa liittyen lentomeluun ja sen raportointiin, esimerkiksi viranomaisten, lentoyhtiöiden ja lennonvarmistuksen kanssa. Lähialueiden asukkaiden yhteydenottoihin vastaamme pari sataa kertaa vuodessa. Kaikki tämä kuuluu tiimimme perustyöhön, Pietilä kertoo.

Tutustu finavialaisten työhön

Finavialaisia: Lentoaseman kunnossapidossa töitä tehdään yhdessä

Finavialaisia: Liikelentokoordinaattorista Business Controlleriksi

Finavialaisia: Data-tiimi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Katso Career Runway -videosarja lentoasemien työtehtävistä