Ohita navigaatio

Finavialaisia: Data-tiimi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Artikkeli julkaistu
12.08.2022 klo 09:12
Mika Hirvaskari potretti
Ihmisiä & Ilmailua
Finavian datatiimin palvelupäällikkö Mika Hirvaskari on ekonomi, jonka IT-osaaminen on kehittynyt yhtä matkaa työnkuvan kanssa. Hirvaskarin työn tuloksia ovat datan hyödyntäminen niin päivittäisessä työssä kuin päätöksenteon tukena.

”Tulin Finavialle vuonna 2015 talousosastolle liiketoiminnan kehitystehtäviin. Kyse oli vanhempainvapaan sijaisuudesta, jonka työnkuva oli mielenkiintoinen. Työ liittyi verkostoasemien pysäköinnin ja raportoinnin kehittämiseen. Nyt työskentelen Finavian IT-yksikössä datatiimin palvelupäällikkönä. Vastuullani ovat analytiikka ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen eli business intelligence (BI) sekä integraatiopalvelut.

Analytiikan ja BI:n avulla voidaan luoda läpileikkaus Finavian eri liiketoiminnoista perustuen niiden toimintaympäristöstä kerättyyn dataan. Data voidaan valjastaa käyttötarkoituksensa mukaan palvelemaan päivittäisessä työssä, ennustamaan tulevaa kehitystä tai ottamaan huomioon erilaisia päätöksentekoa tukevia skenaarioita. Toista vastuualuettani, integraatiopalveluita, tarvitaan yhtenäistämään eri järjestelmistä kerättävä data analytiikkaa ja BI:tä varten.

Koulutukseltani olen ekonomi. Siirtymä taloudesta IT-yksikköön tapahtui luonnostaan. Kun Finaviassa kiinnostuttiin vahvemmin datasta ja sen mahdollisuuksista, minun työnkuvani siirtyi samaan suuntaan. Kun IT-yksikköömme perustettiin analytiikka- ja BI-toimintoihin keskittyvä tiimi, pyysi silloinen tietohallintojohtajamme minua siihen mukaan. Olen saanut olla alusta saakka mukana tiimissä kehittämässä palveluja ja hankkimassa työhön tarvittavia ympäristöjä ja teknologioita.

IT:n merkitys Finavian toiminnassa on kasvanut viime vuosina. Olemme kytkeytyneet keskeisesti kaikkeen kehittämiseen, missä datalla on rooli. Toimimme Finavian eri liiketoimintojen kumppanina ja mahdollistajana IT:n eri osa-alueilla.

Oma toimenkuvani on sopiva sekoitus taloutta ja IT:tä. Dataan ja IT:hen liittyvien töiden lisäksi voin hyödyntää siinä kaupallista koulutustani, koska olen vastuussa myös palveluiden budjetoinnista, ennustamisesta ja laskutuksesta. On tärkeää, että hahmotan kokonaiskuvan ja tiedän missä vastuullani olevien palvelukokonaisuuksien osalta mennään. Syvälle menevä tekninen osaaminen on Finavian omilla ratkaisuarkkitehdeillä ja asiantuntijoilla sekä ulkopuolisilla kumppaneillamme. Meillä on Finaviassa todella osaavia työntekijöitä, jotka ymmärtävät, mitä ilmailu liiketoimintana pitää sisällään ja voivat pitkän kokemuksensa ansiosta jakaa osaamistaan.

On todella palkitsevaa tietää, että palvelumme ja järjestelmämme pyörivät ympäri vuorokauden kuten pitääkin kaikkialla, missä Finavia palvelee matkustajia. Toisaalta järjestelmien monimutkaisuus tekee työstä haastavaa. Etenkin integraatiojärjestelmällämme on kokonaisarkkitehtuurissa niin merkittävä rooli, että se vaatii hyvän käytettävyyden lisäksi korkean toimintavarmuuden ja sisään rakennettua ennakoitavuutta ongelmatilanteissa.

Finavia on työympäristönä ainutlaatuinen. Suomessa ei ole montaa työpaikkaa, joissa saa olla ilmailun kanssa tekemisissä. Pidän siitä, että omassa työssäni vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Liukuvan työajan ansiosta kalenteriaan voi tarvittaessa järjestellä itse, mikä lisää joustavuutta arjen menojen sovittamisessa.

Meillä on myös todella hyvä työyhteisö. Työtä tehdään yhdessä kohti samaa tavoitetta, ja esihenkilöiden tukeen voi luottaa. Finaviassa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja sen ylläpitämiseen liittyviä tapahtumia järjestetään myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Hyvä esimerkki tästä on Finavian kesä- ja talvipäivät, joihin kannattaa osallistua, jos vain kalenteri antaa myöten.”