Hoppa över navigering

Energieffektiviteten står i centrum för utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda

Article published
07.07.2022 kl 08:39
Aurinkopaneelit lentoaseman katolla
Ansvar
Under det omfattande utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda har Finavia fäst särskild uppmärksamhet vid energieffektiv teknik och användningen av förnybar energi.

Ända sedan utbyggnaden av terminalen på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes har Finavia satsat på nya sätt att spara energi.

– Redan från första början hoppades vi i tävlingsförslagen för byggverksamheten på så många innovationer som möjligt som sparar energi. För oss är det viktigt att vårt ansvar gentemot våra kunder, det finländska samhället och miljön syns i allt som görs i utvecklingsprogrammet, säger Henri Hansson från Finavia, direktör med ansvar för teknik, ansvarstagande och säkerhet.

Finavia eftersträvar nettonollutsläpp av koldioxid, dvs. målet är att verksamheten inte alls ger upphov till några koldioxidutsläpp.

– Våra mål är ambitiösa. Terminalen är konstruerad så att energiförbrukningen är betydligt mindre än enligt de normala byggbestämmelserna.

Förnybar energi från solpaneler

Finavia har satsat särskilt på förnybar energi på Helsingfors-Vanda flygplats. Solpaneler har installerats på terminalens tak och på parkeringshusets väggar. De har en total solenergiproduktionskapacitet på ca 660 kWp (den energi som produceras av panelerna under standardförhållanden).

– Vi använder den solenergi som vi själva producerar till exempel vid ventilation och belysning av terminaler. Den el som produceras av parkeringshusets solpaneler används vid laddningsstationerna för elbilar.

Unik möjlighet till tekniskt språng

Med utbyggnaden av terminalen har energiförbrukningen minskat också med nya fönsterglas som reflekterar solens strålning utåt. Tack vare dem förblir terminalens inomhustemperatur trivsam vid soligt väder, vilket minskar behovet av mekanisk kylning.

– Att bygga nytt ger en unik möjlighet att införa nya innovationer och ta stora tekniska språng framåt. Tröskeln att göra sådana förändringar i efterhand är mycket högre, säger Hansson.