Hoppa över navigering

Finavia har avslutat omställningsförhandlingarna på flygplatsen i Nyslott

Article published
28.12.2022 kl 15:10
Savonlinnan lentoaseman terminaali
Företag
Flygplatsbolaget Finavia har avslutat omställningsförhandlingarna med personalen på flygplatsen i Nyslott, som inleddes den 13 december. Omställningsförhandlingarna är ett resultat av ett tillfälligt avbrott i den offentliga upphandlingen.

I och med att de statliga upphandlingarna på flygplatsen i Nyslott har upphört från och med den 16 december 2022 har statens alla upphandlingar för flygplatsen nu upphört och läget fortsätter fram tills ett nytt upphandlingskontrakt träder i kraft. Traficom uppskattar att flygningarna inte kommer att återupptas förrän tidigast den 1 april 2023.

Omställningsförhandlingarna gällde Finavias fasta personal och personer som arbetar som ersättare för fast anställda, totalt nio anställda vid flygplatsen i Nyslott. Som en följd av omställningsförhandlingarna kommer personalen på flygplatsen i Nyslott, med undantag för förtroendemannen och flygplatschefen, att permitteras på obestämd tid för upp till högst 90 arbetsdagar.

Flygbolaget Transaviabaltika har beslutat att upphöra med flygningar mellan Nyslott och Helsingfors-Vanda flygplats från och med den 16 december 2022. Flygningar har genomförts med offentligt stöd. Konkurrensutsättningen inleds av Transport- och kommunikationsverket Traficom och Nyslott stad. Finavia erhåller inte statligt stöd för flygtrafik, då stödet betalas ut direkt till flygbolagen.