Hoppa över navigering

Finavia har utfört miljöarbete i årtionden – nu är målet att få ned koldioxidutsläppen till noll

Article published
06.09.2022 kl 14:01
Matkustaja katsoo ikkunasta ulos
Ansvar
Finavia har i årtionden minskat miljökonsekvenserna av sin verksamhet på flygplatserna. Stora framsteg har gjorts i kampen mot flygbuller och i vattenskyddet, och nästa mål är att uppnå nettonollutsläpp.

Finavia vill garantera sina kunder ett säkert och effektivt flygplatsnätverk med minimal miljöpåverkan.

– Vi är vana vid att vara initiativrika i alla miljöfrågor. Flygplatsen ska kunna betjäna hela regionen och landet på ett miljömässigt hållbart sätt, säger Mikko Viinikainen, Finavias chef för hållbar utveckling.

Flygbuller har minskats framgångsrikt

Före 2000-talet fokuserade man i Finavias miljöarbete särskilt på de lokala effekterna av flygtrafiken, som särskilt drabbar människor som bor i närheten av flygplatser.

– Vi har arbetat för att minska flygbullret i över 20 år. Flygplanens rutter är till exempel planerade så att så få människor som möjligt ska drabbas av flygbuller.

Arbetet har burit frukt: 1990 bodde 97 000 personer i Helsingfors-Vanda flygbullerområde, medan antalet år 2020 hade sjunkit till cirka 2 400.

Stora investeringar i vattenskydd

Under årens lopp har Finavia också gjort stora investeringar i vattenskydd på sina flygplatser. Till exempel på Helsingfors-Vanda har man investerat mer än 40 miljoner euro i särskilda avisningsområden för flygplan för att förhindra avisningsmedel från att hamna i naturen.

– På vintern behandlas flygplan med frostskyddsmedel och avisningsmedel i ett särskilt område så att ämnen som propylenglykol, som används vid behandlingen, lätt kan samlas in och hanteras på lämpligt sätt.

Vattendragen skyddas också av biofiltreringsområdet och de invallade bassänger som byggts av Finavia på Helsingfors-Vanda och av den underjordiska våtmarken som snart färdigställs.

– Vi arbetar för att förhindra sådana snabba förändringar i avrinningsvattenmängderna som kan förekomma i stora asfalterade områden. Genom att fördröja vattenflödet undviker man översvämningar. I framtiden kommer även vattenskyddsverksamheten att utsträckas till våra andra flygplatser runt om i Finland.

Mot nettonollutsläpp

År 2008 utarbetade Finavia sitt klimat- och energiprogram som hjälpte till att beräkna flygplatsernas koldioxidavtryck. Koldioxidutsläppen orsakas främst av terminalernas belysning och annan elanvändning, uppvärmningen och kylningen samt flygplatsfordonens energiförbrukning.

Helsingfors-Vanda uppnådde koldioxidneutralitet 2017, och Finavias sista flygplatser följde efter våren 2019. Det betyder att Finavia har minimerat sina egna koldioxidutsläpp genom att minska sin energiförbrukning och öka användningen av förnybar energi. Efter det har de kompenserat för de återstående utsläppen från sin egen verksamhet.

– Vi deltar i kostnaderna i certifierade projekt som utförs av andra för att minska utsläppen. På senaste tiden har vi deltagit i solenergiprojekt för att förbättra energieffektiviteten i afrikanska länder.

Finavias nästa mål är nettonollutsläpp. Då skulle flygplatsernas egna koldioxidutsläpp vara noll utan kompensation. Enligt Finavias plan kan målet uppnås redan under de närmaste åren.

– Målet är att uppnå nettonollutsläpp genom att omvandla all energi vi använder till förnybar energi.

Beredd på en revolution inom flygtekniken

Förutom att utveckla sitt nuvarande miljöarbete kommer Finavia att alltmer aktivt delta i revolutionen inom den framtida luftfartstekniken. Elektriska och vätgasdrivna flygplan och förnybara flygbränslen kommer att bli vanligare i framtiden. Detta kommer också att kräva ändringar på flygplatserna.

– Revolutionen inom flygplansteknik kommer att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken. Vi följer utvecklingen noga så att vi ligger i framkant när det gäller att erbjuda laddningsstationer och tankstationer, säger Viinikainen.