Hoppa över navigering

Finavia inleder energibesparande verksamhet på sina flygplatser – temperaturen sänks och belysningen dämpas i terminalerna

Article published
24.10.2022 kl 08:30
Matkustaja katsoo ikkunasta ulos
Resa
Terminalernas inomhustemperatur sänks och belysningen dämpas för att minska energiförbrukningen.

Vi deltar i den nationella Snäppet svalare-energisparkampanjen för att det ska finnas tillräckligt med energi för hela Finland nästa vinter. Finavia har ett stort antal byggnader på sina flygplatser, vilket gör det möjligt att spara betydande mängder el med rationell och effektiv energianvändning, säger Henri Hansson, direktör för teknik, ansvar och säkerhet på Finavia.

Finavia har utarbetat en energisparplan där de viktigaste åtgärderna är sänkning av inomhustemperaturen och minskning av elförbrukningen på olika sätt.

Vårt mål är att spara nästan årsförbrukningen av 400 eluppvärmda egnahemshus.

Under de senaste åren har Finavia investerat i energieffektivitet och energiekonomi. På byggnadernas tak och fasader har solpaneler installerats, vilka utnyttjas vid elanvändning. På Helsingfors-Vanda reflekterar glasfönstren värme utåt, vilket minskar behovet av maskinell kylning i varmt väder.

Alla våra 20 flygplatser använder till etthundra procent el från vindkraft, medan Helsingfors-Vanda flygplats också använder solcellsenergi. Dessutom värms hälften av flygplatserna upp helt med förnybar energi och fordonen använder förnybara bränslen, säger Hansson.

Man har också ägnat uppmärksamhet åt att spara el i parkeringshusen. De nya LED-lamporna fungerar med rörelsesensorer, vilket innebär att lamporna inte lyser i hallarna i onödan. Elbilarna laddas med el som genereras av solpaneler.

Alla Finavias flygplatser har varit koldioxidneutrala sedan 2019.