Hoppa över navigering

Finavia slopar rekommendationen om bärandet av masker på sina flygplatser

Article published
21.04.2022 kl 10:21
Kaksi ihmistä katsoo lentotietonäyttöä terminaalissa
Resa
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har uppdaterat den regionala maskrekommendationen utgående från THL:s policy. Enligt expertbedömningar kan man övergå från den allmänna rekommendationen om bärandet av mask till personligt övervägande.

Hälsovårdsmyndigheterna rekommenderar att man fortsättningsvis använder mask om det är till nytta för egen eller en familjemedlems hälsa. Att bära mask är tillåtet och rekommenderas på flygplatserna, särskilt i trånga situationer, eftersom coronaviruset fortfarande cirkulerar.

Under flygningen och i olika länder kan det fortfarande finnas en rekommendation eller skyldighet att använda mask. Vi ber att passagerarna kontrollerar instruktionerna om användningen av mask av flygbolagen och vid flygplatsernas webbsidor i destinationslandet. Vi kommer att slopa användning av masker på våra flygplatser från och med den 21 april 2022. Också högtalarutropen upphör. Det kommer att ta tid att ta bort alla instruktionstavlor och skyltar vid terminalerna, eftersom det finns flera tusen av dessa.

Vi tackar passagerarna och hela flygplatsens personal för att de tagit hänsyn till sina medmänniskor och för deras gemensamma bidrag till hälsosäkerheten. Maskerna har burits till nästan 100 procent under hela coronatiden.