Hoppa över navigering

Över hälften av de taxibilar som avgår från Helsingfors-Vanda är utsläppsfria

Article published
18.11.2022 kl 12:57
Takseja lentoaseman taksiasemalla
Resa
När en passagerare fortsätter sin resa från flygplatsen med taxi är det sannolikt att resan sker med ett eldrivet fordon.

Detta beror på att andelen resor med utsläppsfria taxibilar som avgår från Helsingfors-Vanda har ökat från cirka 30 procent till över 60 procent till hösten.

Den betydande ökningen är ett resultat av långsiktigt arbete.

– Finavia stöder en minskning av utsläpp från trafiken. Vi genomförde förra årets konkurrensutsättning av taxitjänster på flygplatsen så att de sporrade tjänsteleverantörerna att köpa utsläppsfria bilar. Detta ledde till att sådana också erbjöds, vilket nu syns i statistiken, säger Jukka Isomäki, Finavias ansvariga direktör för parkerings- och marktrafiktjänster på Helsingfors-Vanda.

Från konkurrensutsättning till konkreta åtgärder

Samtidigt fastställdes en prioritetsregel för utsläppsfria taxibilar. I praktiken innebär det att utsläppsfria bilar har förkörsrätt till flygplatsens taxifiler vid terminalen jämfört med bilar med högre utsläpp. Principen har tillämpats från januari 2022.

– Det arbete som utförts sedan konkurrensutsättningen fortsätter nu i praktiken också konkret på flygplatsens taxifiler.

Finavia har också ökat laddningskapaciteten för elbilar i parkeringshallarna på Helsingfors-Vanda, för närvarande finns cirka 350 laddningsstationer för kunderna. Dessutom har det satsats på solpaneler som installerats på parkeringshusets väggar och som producerar el som används vid laddningsstationer för elbilar.

– Den allmänna trenden tycks vara att andelen elbilar och utsläppsfria bilar kommer att öka. Finavia följer också i det avseendet sin tid, säger Isomäki.

Läs mer

Trafikförbindelser vid Helsingfors-Vanda flygplats

Elbilar kan laddas i alla parkeringshus på Helsingfors-Vanda flygplats

Ansvar på Finavia