Hoppa över navigering

Prognos: En snöstorm stör trafiken på Helsingfors-Vanda flygplats den 12.12.

Article published
12.12.2022 kl 12:23
Archived
Kaksi isoa kunnossapitokonetta lumimyrskyn keskellä
Enligt väderprognosen kommer mycket kraftigt snöfall och kraftiga vindar att drabba Helsingfors-Vanda måndagen den 12 december 2022. Vi ber passagerarna att anlända till flygplatsen i tid och förbereda sig för förseningar och för att flyg kan omdirigeras till alternativa flygplatser.

– Säker och smidig flygtrafik är ryggraden för alla företag och personal som är verksamma på flygplatsen. Under svåra förhållanden tillåter vi förseningar, men vi kompromissar inte när det gäller säkerheten, säger Jani Elasmaa , Finavias ansvariga chef för funktionerna på landningsbanorna och plattan på Helsingfors-Vanda.

Flygplatsens centrala aktörer har förberett sig för dagens snöstorm tillsammans. Finavia ansvarar för vinterunderhåll av landningsbanor, flygbolagen för avisning av flygplan samt avfrostning av motorer och flygtrafikledningen för eventuella begränsningar av inkommande och utgående flygtrafik.

Mycket snö och kraftiga vindar har utlovats till måndag eftermiddag och kväll. Enligt prognosen kan det snöa så mycket att tidvis bara en av de tre landningsbanorna på Helsingfors-Vanda kan hållas öppen. I synnerhet utgör frost och kraftiga vindar en utmaning, eftersom de förhindrar applicering av halkbekämpningsmedel på landningsbanorna.

Det är också troligt att avisningen av flygplan kommer att orsaka förseningar då hela kapaciteten är i bruk. I krävande väderförhållanden kan flygtrafikledningen också vara tvungen att begränsa antalet ankomster och avgångar. Begränsningarna bromsar upp trafiken, då flyg inte kan starta eller landa lika frekvent som vanligt.

Vid snöfall är start- och landningsbanorna stängda på flera europeiska flygplatser, eller de kan endast hållas öppna under en kort tid. Detta avspeglas även i Finland, då flyg ställs in i Centraleuropa eller försenas med flera timmar. Verkningarna utsträcks till överlämningen av bagage, vilket kan leda till trängsel och långa väntetider i bagagehallen.

Måndagen den 12 december ber vi passagerarna att anlända till Helsingfors-Vanda flygplats i god tid före flygets avgång. Vid möjliga inställda flyg eller långa förseningar ber vi passagerarna att följa med det egna flygbolagets anvisningar och information. Bagageförfrågningar hanteras också av det egna flygbolaget.

Uppgifter i realtid om avgående och ankommande flyg på Helsingfors-Vanda flygplats finns tillgängliga på Finavias webbplats. Mottagare av passagerare kan också se i flyginformationen om flygplanet har beslutat att flyga till en alternativ flygplats.

Läs mer

Varför är flyg försenade på vintern? Inlägg: Snökunnandet på Finavias flygplatser är ett sömlöst samarbete mellan flera aktörer på flygplatsen

Resa