Hoppa över navigering

Vad händer med en oövervakad väska på flygplatsen?

Article published
28.04.2023 kl 12:54
Matkalaukku matkatavarahihnalla
Resa
En resväska får inte lämnas ensam på flygplatsen ens för en kort tid, eftersom den kan utlösa ett säkerhetslarm.

Du har säkert hört utrop på flygplatsen där det varnas för att en resväska eller personliga tillhörigheter inte får lämnas oövervakade.

Passageraren bör alltid ha synkontakt med sin väska och sina andra bagage och ta väl hand om dem. Oövervakat bagage betraktas som en säkerhetsrisk på flygplatsen, och därför kommer en väska som också under bara en kort tid är utan övervakning att ge upphov till ett säkerhetslarm när flygplatspersonalen upptäcker detta.

Ari Kumara, ansvarig chef för säkerhetsfunktioner på Finavia, säger att flygplatspersonalen instruerats att rapportera oövervakade väskor till säkerhetspersonalen, som i sin tur har ett nära samarbete med polisen.

Det är polisens skyldighet är att upprätthålla ordning och säkerhet på flygplatsen. Oövervakade väskor kan därför hanteras antingen av flygplatsens säkerhetspersonal som är utbildad för att hantera dessa situationer eller av polisen.

Väskor lämnas ensamma varje vecka

Det är mest troligt att detta sker på Helsingfors-Vanda i områden utanför flygplatsens säkerhetskontroll, säger Kumara.

– Folk brukar lämna sina väskor utan uppsikt, till exempel i restauranger, lounger och avgångshallar, när de reser sig från sin plats för att besöka toaletter eller köpa något.

Statistiken visar att oövervakade väskor påträffas flera gånger i veckan.

– Alltför ofta, säger Kumara.

Efter rigorös säkerhetskontroll till hittegodsservicen

I vissa fall återlämnas bagaget till dess ägare. Detta kan dock ske först efter flera viktiga skeden, såsom genomgång av övervakningskamerors inspelningar.

Om ägaren inte kan hittas, levereras de oövervakade resväskorna till hittegodsservicen som finns i ankomsthallen i Helsingfors-Vanda och som Excess Baggage Company driver.

– Naturligtvis måste resväskan genomgå rigorösa kontroller och det måste säkerställas att den är säker innan den kan föras till hittegodsservicen.

Kumara säger att det är bäst att inte alls lämna resväskan utan uppsikt, eftersom det inte alltid är möjligt att hitta rätt ägare.

– Håll din väska med dig hela tiden. Om du märker en oövervakad resväska, rör den inte. Informera flygplatsens personal omedelbart om detta.

Artikeln publicerades första gången 28.5.2019.