Hoppa över navigering

Den nya terminalen på Helsingfors-Vanda har fått det prestigefyllda BREEAM-ansvarscertifikatet

Article published
26.09.2023 kl 11:16
Yksityiskohta Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin puukatosta ja lasiseinästä.
Ansvar
Finavia har fått det internationella BREEAM-certifikatet som bevis på det omfattande ansvarsarbetet för terminalutbyggnaden som ingår i Helsingfors-Vanda utvecklingsprogram.

​– Utöver kundupplevelsen har utformningen och byggandet av den nya terminalen, såsom hela utvecklingsprogrammet, styrts av målen för hållbar utveckling, som vi främjar med Finavias ansvarsprogram, säger Henri Hansson, Finavias chef för ansvar, teknik och säkerhet.

Finavias terminalutbyggnad nådde den höga excellent-nivån, särskilt tack vare ansvarsfull markanvändning och ekologi, transportlösningar samt avfallshantering. De ansvarsfulla materialvalen, energianvändningen och hänsynen till välmående fick också höga poäng i utvärderingen.

– Med noggrann planering har vi kunnat bygga en flygplats som är 30 procent mer energieffektiv än vad bestämmelserna kräver. Under byggnationen har vi kunnat ta hänsyn till energieffektivitetsmålen med tanke på både materialen och energilösningarna.

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats 2013–2023 består av tre stora projekthelheter. Under utvecklingsprogrammet investerar Finavia över en miljard euro i ett gateområde som betjänar Schengenpassagerare, en ny terminalutbyggnad med avgångs- och ankomsthallar samt en utbyggnad av terminal- och uppställningsplattan som betjänar långdistansflyg.

Den västra och södra piren samt Aukio, som hör till utbyggnaden av området för långdistansflyg, har redan fått ett motsvarande excellent-certifikat.

Mer information om BREEAM-certifiering

BREEAM är en internationell metod som används för att bedöma projekts övergripande ansvarsfullhet. Utöver miljöansvaret för infrastruktur och byggnader beaktas också det sociala och ekonomiska ansvaret.

BREEAM-certifikatet beviljas av Building Research Establishment (BRE) Global Ltd, som grundades på 1920-talet i Storbritannien och har som mål att utveckla den byggda livsmiljön. Vid bedömningen av ansvarsnivån beaktar BRE projektets hela livscykel, från planering till byggande och från slutförande av arbeten till ibruktagande. Enligt BRE förbättrar lokalerna som beviljats certifikatet välbefinnandet och stöder ansvarsfull användning av naturresurser.

Läs mer om utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats