Hoppa över navigering

En underjordisk våtmark förbättrar tillståndet för bäckar och vattendrag i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
18.01.2023 kl 08:50
Asemataso Helsinki-Vantaalla
Ansvar
Finavia har byggt en underjordisk våtmark på Helsingfors-Vanda flygplats, vilket förbättrar vattenförvaltningen. Projektet är det första i sitt slag i Norden.

– Vattenförvaltning är en viktig del av vårt miljöarbete och vi gör vårt bästa för att floran och faunan i de närliggande bäckarna ska ha goda förhållanden. Den nya underjordiska våtmarken kommer att förbättra vattendragens tillstånd genom att förbättra kvaliteten och syrebalansen i det vatten som strömmar till dem, säger Mikko Viinikainen, Finavias direktör för hållbar utveckling.

Den underjordiska våtmarken är en bassäng med en tät botten, fylld med grus, där dagvatten från ytskiktet rengörs när det passerar genom grusskiktet. Rengöringen görs effektivare med tryckluft som matas in från botten av bassängen med ett luftningssystem.

Det är frågan om en exceptionell konstruktion som kommer att vara den första i sitt slag på en flygplats i Norden.

– Kvantitativ och kvalitativ vattenförvaltning minskar belastningen på vattenvägarna och erosionen av bäckfåror som orsakas av flygplanens avisningsmedel och landningsbanornas halkbekämpningsmedel, säger Finavias miljöspecialist Tuija Hänninen.

Den underjordiska våtmarken fungerar så att vattnet som den tar emot filtreras genom stenmaterialet och biofilmen som växer på den.

– Dagvattnet rinner genom våtmarkens gruskross in i ett nätverk av dräneringsrör, där luftbubblor från luftningssystemet nedanför oxiderar vattnet. Luftning förhindrar också våtmarken från att frysa på vintern. Tillväxtskiktet ovanpå behandlingsskiktet fungerar å sin sida som isolering under kalla tider.

Våtmarkens areal är 3 200 kvadratmeter. 7 000 kubikmeter stenmaterial har använts i konstruktionen. Våtmarkens luftningssystem har totalt 150 meter stålrör, genom vilket en fläkt blåser tusentals kubikmeter tryckluft per timme till våtmarken. Dessutom har hundratals meter avloppsrör och kablage krävts.

Liknande våtmarker har testats runt om i världen på andra flygplatser, såsom Buffalo Niagara och London Heathrow.

– Våtmarken övervakas kontinuerligt och testas med vattenprov som analyseras i laboratorium. Ständigt aktiva sensorer ger information om våtmarkens flöden och syrehalter, som används för att kontrollera våtmarkens luftning och vattnets cirkulationshastighet, säger Hänninen.

Färdigställandet av den underjordiska våtmarken på Helsingfors-Vanda är en betydande satsning för att förbättra förhållandena i närområdets vattendrag och att hantera dagvattenkvaliteten.