Hoppa över navigering

Finavia börjar använda återvunnen avisningsvätska på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
08.11.2023 kl 09:43
Lentokone Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla länsisiiven edessä.
Ansvar
Finavia börjar använda återvunnen propylenglykol i avisningen av flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats i november 2023.

– Denna vinter börjar vi för första gången använda återvunnen avisningsvätska på Helsingfors-Vanda. Den återvunna propylenglykolen är tillverkad så den motsvarar ny avisningsvätska. Den är också ett mer miljövänligt alternativ än tidigare, säger Jani Elasmaa, Finavias ansvariga chef för funktioner på uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda.

Mängden avisningsvätska som tas i bruk på Helsingfors-Vanda är nästan 500 ton. Dess användning minskar koldioxidutsläppen som orsakas av vätskans användning och transport med cirka 1 500 ton under vintersäsongen.

Den återvunna avisningsvätskan som levereras till Helsingfors-Vanda produceras på kemiföretaget Clariants fabrik i Raumo.

– Den cirkulära ekonomin är en av våra kärnprinciper på Clariant, och vi är fast beslutna att stödja visionen om den cirkulära ekonomin genom hållbara och innovativa kemikalier. Vi strävar efter att minska användningen av jungfruliga råvaror i våra produkter, förbättra våra operativa processer för att minimera avfall och tillhandahålla innovativa lösningar för att hjälpa industrins övergång till en cirkulär ekonomi, säger Head of Operations Aviation Nordic Mats Holmström från Clariant.

Återvunnen avisningsvätska har också införts på andra flygplatser under de senaste åren, till exempel i Sverige, Norge och Danmark. Elasmaa tror att användningen av återvunnen vätska kommer att öka i framtiden.

– Vår avsikt är att vi ska kunna bygga nödvändig infrastruktur på Helsingfors-Vanda för att i framtiden själva kunna återvinna den avisningsvätska vi använder här på flygplatsen.

Enligt Elasmaa återvinns avisningsvätskan för närvarande genom att samla in den, till exempel genom sugbilar och separata avlopp på uppställningsplattan, varifrån vätskan levereras för återvinning till ett vattenreningsverk.

– Vätskan används som en alternativ kolkälla för att ersätta användningen av metanol i denitrifikationsprocessen. Detta gör att avisningsvätskan kan återanvändas, men dess livscykel slutar där.

Finavias mål är att minska de koldioxidutsläpp som orsakas av företagets verksamhet till nettonollnivå före utgången av 2025. Det innebär att Finavia kommer att minska sina utsläpp så nära noll som det är ekonomiskt-tekniskt taget möjligt.

– På Helsingfors-Vanda kommer målet att nås redan 2024. Användningen av återvunnen avisningsvätska är ett sätt att främja den cirkulära ekonomin på vår flygplats och ytterligare minska våra utsläpp, säger Jani Elasmaa.

Läs även

Helsingfors-Vanda är den första flygplatsen i Europa som testar väte som drivkraft för tung flygplatsutrustning

Den nya terminalen på Helsingfors-Vanda har fått det prestigefyllda BREEAM-ansvarscertifikatet

Den första underjordiska våtmarken i Norden i bruk på Helsingfors-Vanda flygplats