Hoppa över navigering

Finavia strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp till nästan noll

Pressmeddelande
Article published
10.01.2023 kl 09:36
Kaksi ihmistä hymyilee toisilleen lentoasemalla, elävien puiden edessä.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia har publicerat sitt nya ansvarsprogram. Huvudsyftet med programmet ”Mot hållbar flygtrafik” är att minska flygplatsens koldioxidutsläpp till noll före utgången av år 2025.

– Finavias verksamhet på alla dess flygplatser har varit koldioxidneutral sedan 2019. Vi har vidtagit konkreta åtgärder och lyckats minska koldioxidutsläppen med 64 procent jämfört med för tio år sedan. Härnäst siktar vi på nollutsläpp på våra flygplatser, säger Mikko Viinikainen, Finavias chef för hållbar utveckling.

Finavia minskar de koldioxidutsläpp som orsakas av verksamheten så lågt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, dvs. mycket nära noll.

– Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 98 procent under de kommande tre åren. På nettonollnivå återstår fortfarande cirka två procent av utsläppen.

Man avser att uppnå den första nettonollnivån redan nästa år på fyra flygplatser i Lappland: Flygplatserna i Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Kuusamo. År 2024 står Helsingfors-Vanda i tur. Målet är att alla Finavias flygplatser ska nå nettonollnivån före utgången av 2025.

Finavias elförbrukning har redan under flera år producerats till 100 % med vind- och solkraft. Förnybar diesel tillverkad av avfall och restprodukter har tankats i flygplatsfordonen.

– För att nå nettonollnivån övergår vi till att använda förnybar motorolja i våra arbetsmaskiner. För närvarande värms ungefär hälften av våra flygplatser upp med förnybar energi, men vi har för avsikt att helt och hållet övergå till förnybar energi även inom uppvärmning.

För att neutralisera de återstående koldioxidutsläppen deltar Finavia i projekt som binder koldioxid från atmosfären. Till exempel projekt där skogar odlas där det inte finns någon skog. Finavias projekt uppfyller kriterierna för det internationella programmet med att minska flygplatsernas koldioxidutsläpp International Airport Carbon Accreditation (ACA).

Finavias nya ansvarsprogram styr ledningens och personalens verksamhet och beslutsfattande. Dess tre hörnstenar är välmående människor, hållbar flygtrafik och god förvaltning och ekonomi.

– Vårt mål är att främja socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i vår verksamhet. Dessutom vill vi vara med och påskynda hållbarheten i hela värdekedjan inom flygtrafiken, säger Mikko Viinikainen.