Hoppa över navigering

Finavias utvecklingsprogram på Helsingfors-Vanda närmar sig sitt slut: den nya centraliserade bagageutlämningshallen är färdig

Pressmeddelande
Article published
22.08.2023 kl 08:57
Matkatavaran luovutusaula
Resa
Flygplatsbolaget Finavia har slutfört sitt projekt för att modernisera bagagelogistiken. Projektet, som syftar till att göra resandet smidigare, är en del av Helsingfors-Vanda flygplats tioåriga utvecklingsprogram som avslutas hösten 2023. System, utrustning och nya anläggningar har färdigställts för både avgående och ankommande bagage.

– Vårt mål är att förse flygbolagen och marktjänstbolagen som är verksamma i våra lokaler med anläggningar, utrustning och system som gör bagagehanteringen snabbare och effektivare. För passagerarna syns förbättringarna som ökad smidighet och leveranssäkerhet, säger Jani Elasmaa, Finavias ansvariga chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Tack vare utvecklingen av bagagelogistik har hanteringskapaciteten för avgående bagage ökat med 50 procent, och ankommande passagerare betjänas nu av en tydlig bagageutlämningshall.

Bagagehantering är ett minutspel där flygplatsens system och anläggningar samt flygbolagen och marktjänstbolagen måste fungera sömlöst tillsammans. I och med förnyelsen är bagagets väg från incheckning till lastrummet till stor del automatiserad, vilket gör det möjligt att hantera nästan 15 000 väskor i timmen.

Bagagefabriken på Helsingfors-Vanda flygplats kan nu hantera cirka 5 000 fler väskor per timme än tidigare. Bagagehanteringen har fått mer än 10 000 kvadratmeter ökat utrymme. Bagagelinjerna har ökat i längd med över tre kilometer. Bagagehotellets, det vill säga det automatiska lagret för tidiga väskor, kapacitet har ökat med tusen platser.

I somras färdigställdes också Helsingfors-Vandas centraliserade bagageutlämningshall med ny utrustning och anläggningar. Det finns över 12 000 kvadratmeter öppen yta i den nya utlämningshallen. Det finns totalt tio bagagekaruseller, utöver vilka det finns två linjer för specialbagage.

Centraliseringen av hanteringen av ankommande bagage till ett enda utrymme effektiviserar flygbolagens och marktjänsternas verksamhet, då de inte längre behöver dela sina resurser mellan olika terminaler och hallar. För passagerare gör den centraliserade hallen livet lättare, då de kan hämta allt bagage från en och samma hall.

Finavias reformer har också uppmärksammats internationellt, eftersom Airport Council International (ACI) utsåg Helsingfors-Vanda flygplats till den bästa europeiska flygplatsen 2023 i sin storleksklass. ACI motiverade sitt beslut med bland annat operativ effektivitet och det framgångsrika genomförandet av ett utmanande projekt, där två terminaler kombinerades till en enda centraliserad terminal.

– Allt som allt har vi under Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram infört många tekniska innovationer och förbättringar som gör bagageflödet smidigare. Vi använder ny teknologi och digitala metoder som underlättar marktjänstbolagens verksamhet. När hela bagagelogistikkedjan fungerar tillförlitligt, transporteras bagaget smidigt till planet och från planet till terminalen, säger Jani Elasmaa.

Helsingfors-Vandas bagagelogistik i ett nötskal

Timkapacitet: 14 800 bagageartiklar per timme (ankommande och transit)

Bagagefabrikens lokaler: 28 000 kvadratmeter

Antal platser på bagagehotellet: 2 400

Bagagelinjernas längd: 15 kilometer

Bagageutlämningshallens lokaler: 12 000 kvadratmeter (ankommande)

Utlämningskaruseller: 10 stycken + 2 linjer för specialbagage