Hoppa över navigering

Helsingfors-Vanda flygplats får egen flygplatspräst

Article published
13.03.2023 kl 13:00
Lentoasemapappi Hanna Similä potretti
Människor & Luftfart
Finavia och Vanda församlingar har tecknat ett tidsbegränsat samarbetsavtal om flygplatsprästverksamhet på Helsingfors-Vanda. Flygplatsprästen betjänar passagerare och de som arbetar på flygplatsen oavsett deras övertygelse.

Förutom att träffa människor kan flygplatsprästen också delta i hanteringen av undantagssituationer tillsammans med andra krisaktörer.

– Flygplatsprästverksamheten kompletterar tjänsterna som vi erbjuder våra passagerare. Vid behov ger prästen samtalsstöd både i vardagliga situationer och i krissituationer, säger Hanna Hämäläinen, Finavias chef för passagerartjänster.

Hanna Similä börjar som flygplatspräst på Helsingfors-Vanda. Similä har en magisterexamen i teologi och är arbetshandledare (STOry). Hon har länge varit präst på olika läroanstalter.

– Under nästan hela min karriär som präst har jag fått göra mitt jobb på ett gemenskapsorienterat sätt. När jag arbetar i olika gemenskaper finner jag den största rikedomen i olika samtal med människor, säger Similä.

Flygplatsprästen backas upp av ett mångsidigt nätverk med till exempel representanter för andra religioner. Syftet med nätverket är att hitta en lämplig och önskad samtalspartner för var och en.

Flygplatspräster på flygplatser runt om i världen

Mer än hundra flygplatser runt om i världen erbjuder flygplatsprästtjänster, vars syfte är att stödja passagerare och personer som arbetar inom flygbranschen i olika utmanande situationer.

Det är viktigt att flygplatsprästen alltid respekterar ifrågavarande organisationens och personens värderingar.

Läs mer om flygplatsprästen (länk)

Helsingfors-Vanda flygplats har också ett tyst rum (länk)

Läs mer om den globala flygplatsprästverksamheten: www.iacac.aero