Hoppa över navigering

Inkluderande och uppmuntrande ledarskap stärker samarbetet på Finavia

Article published
19.06.2024 kl 10:46
Finavialaiset työssään pöydän ympärillä
Ansvar
En engagerad och motiverad personal är ett av Finavias viktigaste mål. På Finavias IT-avdelning får ett uppmuntrande och inkluderande ledarskap teamet att arbeta för samma mål.

Finavias anställda trivs i arbetet, och det beror på många faktorer. På Finavia har man redan länge ägnat uppmärksamhet åt ledarskap och dess olika uttrycksformer. Leyla Akgez-Laakso, informationschef, som började i Finavias IT-team 2019, anser att uppmuntrande ledarskap främjar en uppskattande företagskultur.

– Öppen kommunikation är kärnan i allt förtroende, och effektiviteten i verksamheten kommer från att personalen vågar och vill dela med sig av sina observationer. När det är som bäst stärker inkluderande ledarskap den uppskattande företagskulturen, och det är där som trivsel i arbetet och arbetsglädje till stor del kulminerar, säger Akgez-Laakso.

En uppriktig atmosfär ökar engagemanget för arbetet

Akgez-Laakso, som har utfört chefsarbete på olika IT-avdelningar, erkänner att hon var mycket sakorienterad i början av sin karriär. Senare har hon märkt att interaktion och genuin omtanke är nyckeln.

Finavias IT-avdelning har ett sextiotal anställda. Sex av dem är direkt underordnade Akgez-Laakso. De ingår också i IT-ledningsgruppen.

– Som chef vill jag skapa en atmosfär av lyssnande och omtanke. Dessutom är öppen kommunikation nyckeln, så att alla har en bra helhetsbild av hur det går för Finavia och vad vi gör. Detta ökar engagemanget, och alla kan uppleva hela bolagets mål som sina egna, och inte bara känna att man utför en enda arbetsuppgift.

På Finavias IT-avdelning ser Akgez-Laakso stämningen som mycket uppriktig.

– Folk vågar säga vad de tycker och tänker. Även när de inte håller med. Det är viktigt att alla kan dela med sig av sina syner. Likaså känner jag att jag kan dela mina åsikter med Finavias ledning.

Akgez-Laakso påminner oss också om vikten av humor, eftersom det skapar avkoppling och ökar känslan av tillhörighet.

– Vi tänker, löser problem och lär oss bäst då vi är avslappnade. Vi vågar också skratta tillsammans – även när vi har ställt till det.

Finavias IT håller på med mycket

Betydelsen av IT i Finavias verksamhet har ökat de senaste åren.

– Vi är centralt kopplade till all utveckling där automatisering eller data spelar en roll. Vi fungerar som en partner för Finavias olika affärsverksamheter och som en möjliggörare av strategi.

I takt med att IT-avdelningens arbetsuppgifter blir mer mångsidiga och expanderar har expertteamet kompletterats med olika personer.

– Vi har en ganska jämn könsfördelning med både kvinnor och män. Vi har sådana som jobbat på Finavia redan läge och så har vi många nya, åldersfördelningen är också varierad. Alla behöver verkligen inte vara stöpta i samma form, och man kan bli en riktigt bra IT-expert med olika utbildningar, säger humanisten Akgez-Laakso med ett leende.

Läs även dessa

Finavia är en arbetsplats för långa karriärer

Så främjas jämställdheten på Finavia

Arbetspraktik är ett sätt att få jobb på Finavia