Hoppa över navigering

Inlägg: Snökompetensen på Finavias flygplatser är ett sömlöst samarbete mellan många aktörer på flygplatsen

Article published
22.11.2023 kl 10:26
Jani Elasmaa, Johtaja Helsinki-Vantaalla
Människor & Luftfart
Finavias mål är en säker och smidig flygtrafik under alla väderförhållanden. Allt bygger på vår snökompetens och samarbetet med flygtrafikledningen, flygbolagen och marktjänstbolagen, skriver Finavias Jani Elasmaa, ansvarig chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Konstant framförhållning och sömlöst samarbete mellan hundratals proffs är avgörande för att säkerställa säker och smidig flygtrafik även under exceptionella vinterförhållanden.

Förberedelserna för vintern börjar redan innan den första snön faller. Under hela året följer vi noga olika väderfenomen och prognoser som påverkar flygtrafiken. På grundval av dessa förutser och kommunicerar vi nödvändiga åtgärder till våra intressenter.

Plogning av landningsbanor och halkbekämpning är den mest synliga delen av vår snökompetens. För att hålla de flera kilometer långa landningsbanorna i sommarskick även på vintern använder vi väldefinierade och övade borstningsmönster vid snöplogning och halkbekämpning.

Finavias snökompetens är världsberömd, eftersom vi kan hålla landningsbanorna i flygskick även under krävande vinterförhållanden. Det tar cirka 11 minuter att rensa en landningsbana från snö. När vi plogar en landningsbana på Helsingfors-Vanda, är de två andra banorna i bruk.

Avisning är en viktig del av vinterns flygsäkerhet

På vintern avlägsnas is från flygplanens vingar och man förebygger ytterligare is från att bildas. Detta är viktigt för säker flygning. På uppdrag av flygbolagen utförs avisningen av marktjänstbolagen.

Om en snöstorm och isiga förhållanden inträffar samtidigt måste bland annat flygplansmotorerna avfrostas. Flygbolagens avisningskapacitet kommer då att utnyttjas till sin fulla kapacitet, och förseningar kan inte alltid undvikas.

I krävande väderförhållanden kan flygtrafikledningen också begränsa antalet ankomster och avgångar för att garantera säkerheten. Sådana situationer är till exempel starka sidvindar, kraftigt snöfall eller isigt väder. Begränsningar bromsar upp trafiken, då flyg inte kan starta eller landa lika frekvent som vanligt. För passagerare syns detta som förseningar.

Väderprognoser som en del av snökompetensen

Vi förutser hela tiden förändringar i vädret. Meteorologiska Institutet, som tillhandahåller aktuell information om väderfenomen som påverkar flygtrafiken, är till särskilt stor hjälp i detta.

Vi informeras i god tid om en snöstorm är på väg. Med hjälp av prognosen kan vi tillsammans med Finavias egna enheter, såsom underhållet och andra företag, se till att de nödvändiga resurserna och proffsen är redo. Våra huvudsakliga samarbetspartner är Fintraffics flygtrafikledning, flygbolagen och marktjänstbolagen.

Säkerhet är ryggraden för alla företag och personal som är verksamma på flygplatsen. Under svåra förhållanden tillåter vi förseningar, men vi kompromissar inte när det gäller säkerheten. Vi måste också ha modet att säga till om vädret är för dåligt och det inte är säkert att bedriva flygverksamhet. Det är ändå mycket ovanligt att trafiken stoppas. Den finländska snökompetensen är inte världsberömd utan orsak

Thumbnail from the video with title Finnish Snowhow