Hoppa över navigering

Mot nollutsläpp med väte och autonomi

Article published
13.01.2023 kl 08:23
Kunnnossapidon kalustoa Finavian lentoasemalla
Ansvar
Finavia strävar efter nettonollutsläpp av koldioxid och tar hänsyn till minskningen av utsläppen även när det gäller flygplatsernas materiel. I framtiden kan utsläppen minskas till exempel genom vätgasdrivna och autonoma fordon.

Finavia strävar efter att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid i sin verksamhet under de närmaste åren. Detta innebär att flygplatsernas egna koldioxidutsläpp skulle vara så nära noll som möjligt.

– Våra koldioxidutsläpp orsakas främst av belysning, uppvärmning och fordonens energiförbrukning, säger Henri Hansson, Finavias chef för teknologi, säkerhet och miljö.

Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kommer från fordon som används vid flygplatsens underhåll. Finavia strävar efter att uppnå utsläppsfrihet vid underhåll genom att öka användningen av förnybara bränslen och genom att kontinuerligt förbättra underhållseffektiviteten.

– Vi följer hela tiden materielteknikens utveckling och letar efter nya lösningar som vi kunde tillämpa i flygplatsmiljön.

Väte kan ge stora fördelar

Finavia följer med intresse utvecklingen av fordonstekniken, särskilt när det gäller vätedrivna fordon. Vätgasdrivna fordon orsakar inga direkta utsläpp, dvs. avgasutsläpp som påverkar luftkvaliteten.

– När elen som används i vätgasproduktionen produceras med förnybar eller på annat sätt utsläppsfri energi kan vi lösgöra oss från traditionella fossila bränslen.

I framtiden kan väte användas särskilt i energiintensiva stora maskiner som inte kan drivas med batterier.

– I vårt fall kan de största utsläppsminskningarna med hjälp av vätgas uppnås med snöslungorna och borstblåsarna, av vilka vi har mer än hundra i bruk.

Även om vätgasdrivna lösningar utvecklas i snabb takt är det ännu inte säkert när de kan inkluderas i flygplatsverksamheten tillsammans med annan utsläppssnål teknik.

– Vi kommer sannolikt att arbeta under lång tid under en hybridmodell, där vi har flera utsläppssnåla teknologier i bruk samtidigt: förbränningsmotorteknik som utnyttjar förnybar bränsle, teknologi som gör små och medelstora maskiner eldrivna samt vätgasdrivna lösningar för större maskiner.

Autonomi förbättrar underhållets effektivitet

I Finavias underhåll arbetar man ständigt för kostnadseffektivitet. Det görs också ansträngningar för att minska utsläppen från underhåll genom att effektivisera verksamheten.

– Kostnadseffektivitet går ofta hand i hand med utsläppsminskningar. När man kan göra saker på ett enklare sätt, sparar man inte bara pengar utan också miljön.

Effektiviteten kan ökas i framtiden, särskilt med autonoma fordon.

– Autonomi kan minska onödigt arbete, såsom oavsiktlig behandling av ett område som redan behandlats en gång. Autonomi möjliggör också mer detaljerad arbetsplanering och frigör personal för andra arbetsuppgifter.

I sin mest begränsade form kan autonomi innebära att alla fordon körs av människor, men olika system som assisterar förarna ger dem order som strävar efter att optimera verksamheten. I sin mest extrema form kör maskinerna helt självständigt utan människor, fortsätter Hansson.

Autonoma fordon testas för närvarande på ett antal europeiska flygplatser. Finavia följer med resultaten från fordon på andra flygplatser och deltar i utvecklingsverksamheten.

– Autonoma fordon har stor potential, men innan vi börjar använda sådana själv måste vi vara säkra på att det är lönsamt och säkert. Särskilt här i Norden har vi utmanande väderförhållanden, så testning av all utrustning i verkligheten är mycket viktig.