Hoppa över navigering

Nettonoll, CDO-landning– vad betyder hållbarhetsbegreppen som Finavia använder?

Article published
08.03.2023 kl 14:40
Kaksi hymyilevää matkustajaa
Ansvar
Finavia har publicerat en hållbarhetsordlista där man definierar ofta använda miljö- och ansvarsrelaterade ord.

Nedan har vi samlat fem ansvarsord som vi ofta använder.

1. Koldioxidneutral

Koldioxidneutralitet innebär att koldioxidutsläpp har bundits från atmosfären i samma utsträckning som de har producerats, antingen genom minskning av utsläppen eller genom kompensation. Till exempel är alla Finavias 20 flygplatser koldioxidneutrala.

2. Nettonoll

Med nettonollutsläpp avses att koldioxidutsläppen som orsakas är lika stora som utsläppen som absorberas av kolsänkor. Finavias mål är att minska koldioxidutsläppen på alla sina flygplatser till så nära noll som möjligt före 2025.

3. CDO-landning

CDO-landning avser en landningsmetod för flygplan med kontinuerligt glidande inflygning, där mindre bränsle förbrukas och därmed mindre utsläpp genereras från landningar. Finavia har deltagit i utvecklingen av CDO-landningsmetoden och vi uppmuntrar också flygbolagen att använda den.

4. Kompensation

Kompensation kallas också ofta för utsläppskompensation. Det betyder att koldioxidutsläpp som orsakats elimineras på annat håll i lika stora mängder som de orsakade utsläppen. Finavia har kompenserat för sina utsläpp bland annat genom att delta i olika vind- och solenergiprojekt.

5. Ursprungsgaranti för energi

En ursprungsgaranti för el eller värme innebär att energin har producerats med förnybar energi. Förnybara energikällor är bland annat vindkraft, solenergi, luftvärme-energi och vattenkraft. Alla Finavias flygplatser använder vind- och solenergi, och till exempel vårt nyaste parkeringshus på Helsingfors-Vanda använder terminalens spillvärme för uppvärmning.

Du kan läsa mer i Finavias hållbarhetsordlista.

Läs även

Finavias ansvar: hållbar flygtrafik, välmående människor samt god förvaltning och ekonomi