Hoppa över navigering

Så här påverkar president Bidens besök och specialarrangemangen för toppmötet flygplatsen

Article published
07.07.2023 kl 08:45
Archived
Helsinki Airport terminal.
Resa
USA:s president Joe Biden besöker Finland och samtidigt ordnas Nordens och USA:s toppmöte i Helsingfors torsdagen den 13 juli 2023. På Helsingfors-Vanda flygplats innebär evenemanget säkerhets- och specialarrangemang på hög nivå.

– Vårt mål är att flygplatsen betjänar besöket på ett förstklassigt sätt och stärker en positiv Finlandsbild.Arrangemang på och kring flygplatsen görs som ett samarbete mellan flera parter. Med specialarrangemang säkerställer vi att delegationernas önskemål på flygplatsens vägnar uppfylls och samtidigt kan annan flygtrafik fungera normalt, säger Samuli Juntunen från Finavia, som ansvarar för säkerheten på Helsingfors-Vanda flygplats.

Samarbetet med utrikesministeriet, polisen och andra myndigheter har inletts och planeringen framskrider bra.

Inverkan på passagerartrafiken

För tillfället uppskattas det att flyg- och passagerartrafiken kommer att fortsätta som normalt. Gränsbevakningsväsendet har meddelat att inre gränskontroller kommer att återinföras vid Finlands yttre och inre gränser den 8–15 juli. Gränskontrollen riktar sig inte till alla passagerare, utan den riktas enligt myndigheternas bedömningar.

Läs mer i inrikesministeriets meddelande.

Inverkan på kollektiv- och vägtrafik

Besöket kan påverka kollektiv- och vägtrafiken. Vi ber dig reservera extra tid för ankomst till och avresa från flygplatsen.

Läs polisens meddelande om hur vägtrafiken påverkas.

Läs HRT:s pressmeddelande om hur kollektivtrafiken i huvudstadsregionen påverkas.

Inverkan på fotografering av flygplan

Utsiktsterrassen på Helsingfors-Vanda flygplats är stängd den 12–13 juli.

Effekter på luftfart och drönarflygning

Luftfarten kommer att begränsas under mötet. Enligt aktuell information kommer ett tillfälligt restriktionsområde att vara i kraft i området från kl. 9 den 12.7 till kl. 21 den 14.7. Kontrollera flygbegränsningsområdet på droneinfo.fi och aviamaps.com. Begränsningarna kommer att meddelas tidigast 12 timmar innan de börjar gälla.

Restriktioner har också införts för Helsingfors-Vanda flygplats luftrum från kl. 18 den 12.7 till kl. 18 den 14.7. Restriktionerna gäller segelflygplan, ultralätta flygplan, varmluftsballonger, fallskärmshoppning, hängflygning, skärmflygning, modellflygplan, modellraketer, obemannade luftfartyg och drönare. Luftrumsrestriktionerna på Helsingfors-Vanda stör inte kommersiell flygtrafik.

Mer detaljerad information finns i Fintraffics AIS Supplement.

För medierna

Mötet kommer sannolikt att få bred internationell uppmärksamhet. Många representanter för utländska medier förväntas närvara. Medier uppmanas att kontakta utrikesministeriets kommunikationsavdelning gällande besök, arrangemang, tidtabeller etc.

Vi uppdaterar detta meddelande när planeringen fortskrider och informationen preciseras.

Updaterad 10.7.2023 kl 12.30: Flyg- och passagerartrafiken kommer att fortsätta som normalt, utsiktsterrassen på Helsingfors-Vanda flygplats är stängd den 12–13 juli och länk till HRT:s pressmeddelande.

Updaterad 10.7.2023 kl 13.18: Luftfarten kommer att begränsas under mötet och länk till polisens meddelande.

Updaterad 12.7.223 kl 8.43: Restriktioner har också införts för Helsingfors-Vanda flygplats luftrum.