Hoppa över navigering

Inlägg: Lappland är ett hållbart och växande turistmål

Article published
17.01.2024 kl 09:53
Rovaniemi Airport
Ansvar
Lappland är den största vinnaren i utvecklingen av turismen under de senaste åren. Tillväxten av internationell turism i Lappland är en framgångssaga i ett land där turismrelaterade ljusglimtar hittills har varit knappa efter coronan.

Ökningen av antalet resenärer har många positiva sociala och ekonomiska effekter för Lapplands område. Hotell, restauranger, aktiviteter och andra turismtjänster har alla gynnats av turismens tillväxt, vilket i sin tur skapar nya arbetsplatser samt investeringar och vitalitet i området. Den beräknade sysselsättningseffekten av turismen i Lappland är cirka 12 000 årsverken. Efterfrågan på turism, det vill säga hur mycket pengar resenärer årligen spenderar på turismtjänster och turismprodukter totalt, är över en miljard euro.

Internationella resenärer kommer för närvarande till Lappland främst från Storbritannien, Frankrike och Tyskland. För att komma till Lappland skulle de behöva korsa havet eller färdas långt på landsvägarna. Fungerande och effektiva flygförbindelser är därför av yttersta vikt för Lapplands tillgänglighet. Även det att flygplatserna är belägna nära tjänster som är riktade till resenärerna gör Lappland till ett attraktivt resmål. När man talar om flygtrafikens utsläpp är det viktigt att komma ihåg att luftfarten globalt står för 2–3 % av de utsläpp som orsakas av människan. Alla Finavias flygplatser har varit koldioxidneutrala sedan 2019. Inom en snar framtid kommer Lapplands flygplatser att nå nettonollnivån, vilket innebär att koldioxidutsläppen från flygplatsernas verksamhet har minimerats och att de återstående ringa utsläppen kan bevisligen avlägsnas från atmosfären.

I takt med att turismen utvecklas kommer hela turismkedjan att fortsätta att bära sitt ansvar även i framtiden. Hela branschen siktar högt med sina mål för ansvarsfull turism. För att främja hållbar turism har flera turismoperatörer i Lappland tagit i bruk Visit Finlands program Sustainable Travel Finland för turismföretag och turismområden. Viktiga prioriteringar i utvecklingen av turismen är att förlänga turistsäsongen i Lappland så att den varar året runt, att förlänga vistelser och att diversifiera turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar turism. Det gemensamma målet är att engagemanget för hållbarhet ska stödja Lapplands framgång även i fortsättningen.

Sanna Kärkkäinen, Visit Rovaniemi
Satu Pesonen, Visit Levi
Hanna Kouri, Lapland North Destinations
Kristiina Hietasaari, Visit Finland
Petri Vuori, Finavia

Denna text är en gemensam debattartikel av turismorganisationerna Visit Rovaniemi, Visit Levi, Lapland North Destinations och Visit Finland, som är verksamma i Lapplandsregionen, och flygplatsbolaget Finavia om det aktuella och mycket omtalade ämnet hållbar turism i Lappland.