Finavias ansvarsprogram: Mot en hållbar flygtrafik

Ansvarsprogrammets tre hörnstenar är välmående människor, hållbar flygtrafik samt god förvaltning och ekonomi.

Finavia är en föregångare inom hållbar utveckling i Finland och inom sin bransch. Vi påskyndar ansvarstagande inom hela flygbranschen. Ansvarsprogrammets tre hörnstenar är välmående människor, hållbar flygtrafik samt god förvaltning och ekonomi. Vi förstår att vi som ett flygplatsbolag inte löser klimatutmaningarna för hela flygbranschen. Vi vill emellertid göra vårt bästa för en renare värld i flygtrafikens värdekedja.

Vi har redan gjort mycket för en hållbar flygtrafik. Våra koldioxidneutrala flygplatser kommer att nå nettonollutsläpp under 2025. På lång sikt är vårt mål koldioxidnegativitet. Vi påskyndar även våra partners övergång till en mer hållbar flygtrafik genom att delta i innovationsarbetet för nya drivkrafter.

Vi gör ett målmedvetet miljöarbete för att skydda vattendragen och naturen nära våra flygplatser. Vi främjar den biologiska mångfalden genom att säkerställa överlevnaden av mikroorganismer och insekter runt våra flygplatser. Vi stöder den cirkulära ekonomin genom att öka återvinningsgraden för avfall och glykol.

Människor mår bra på våra flygplatser och i deras omedelbara omgivning. Varje anställd, kund och partner får ett tryggt och jämlikt bemötande. Vi utvecklar målmedvetet hanteringen av flygplansbuller. Våra tjänster är smidiga, tillgängliga och lätta att använda. Vi stödjer Finavias medarbetares välbefinnande genom att utveckla ledarskapet, ta hand om personalens välbefinnande och öka mångfalden i vår gemenskap.

Utan vårt arbete skulle världen vara långt borta. Vi främjar goda förbindelser i Finland tillsammans med flygbolagen och turismen. Vår hållbara ekonomi stöder det finländska samhället. På våra flygplatser erbjuder vi arbete åt tusentals människor, och genom att skapa kontakter bidrar vi till att möjliggöra hela det finska näringslivet.

Förändring kommer från vår vilja att göra saker bättre än bra. Vårt femåriga ansvarsprogram, som har skapats med detta i åtanke, driver oss mot hållbara flygresor.