Välmående människor

Vi främjar välbefinnande, jämlikhet och säkerhet för våra medarbetare, flygpassagerare och flygplatser.

Människor mår bra på våra flygplatser och i deras omedelbara omgivning. Varje anställd, kund och partner får ett tryggt och jämlikt bemötande. Vi utvecklar målmedvetet hanteringen av flygplansbuller. Våra tjänster är smidiga, tillgängliga och lätta att använda. Vi stödjer Finavias medarbetares välbefinnande genom att utveckla ledarskapet, ta hand om personalens välbefinnande och öka mångfalden i vår gemenskap.

Vi främjar välbefinnande, jämlikhet och säkerhet för våra medarbetare, flygpassagerare och flygplatser.

  • Arbetshälsa och säkerhet på arbetsplatsen, bra ledarskap, jämlikhet och icke-diskriminering styr vår verksamhet.
  • Varje dag arbetar vi för flygplatssäkerhet och en jämlik kundupplevelse.
  • Vi främjar trivseln hos människorna som bor nära flygplatser.
  • Vi respekterar de universella mänskliga rättigheterna och är fast beslutna att avskaffa diskriminering.

Hälsosäkerhet på våra flygplatser

Hälsosäkerheten är av högsta prioritet för oss. På grund av coronapandemin har vi utvecklat funktionerna på våra flygplatser samt satsat på nya åtgärder och tjänster för att det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och resa från våra flygplatser.

Läs mer om vår hälsosäkerhet.

Vi utvecklar hanteringen av flygplansbuller

Vi främjar trivseln hos människorna som bor nära våra flygplatser. Vi utvecklar aktivt våra bullerbekämpningsmetoder.

Spårningstjänsten av flygrutter står till ditt förfogande

Flygrutter och bullerdata från bullermätstationer är tillgängliga för alla.