Ombyggnad av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavias treåriga ombyggnad av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats blev klar i slutet av december 2020. Kostnaderna för projektet uppgick till över 30 miljoner euro och byggplatsens storlek motsvarade 17 fotbollsplaner.

Det exceptionellt storskaliga renoveringsprojektet kommer att säkerställa en smidig rullning och positionering av flygplan och öka flygtrafikens kapacitet och effektivitet långt in i framtiden. Under den treåriga renoveringen förnyade Finavia bland annat uppställningsplattan för flygplanen, förbättrade förbindelserna till rullbanorna och ökade avisningskapaciteten.

Det centrala i projektet var också betydande satsningar på främjande av klimatprogrammet och investeringar i vattenskydd. Ungefär 500 mittlinje- och stoppljus byttes ut mot LED-teknik, vilket förbättrar energieffektiviteten.

En del av uppställningsplatserna för flygplan utrustades med kraftiga skyddskonstruktioner och avlopp. Detta gör det möjligt att sköta antifrys- och avisningsbehandling av flygplan på uppställningsplatserna i fråga på ett sådant sätt att glykol som används i verksamheten inte släpps ut på marken.

Läs mer om totalrenoveringen på Helsingfors-Vanda