Hoppa över navigering

Totalrenoveringen av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats håller på att bli färdig ─ Finavias entreprenad på 32 miljoner euro gör flygplatsen ännu mer miljövänlig

Pressmeddelande
Article published
29.12.2020 kl 09:21
Archived
Lentokoneita asematasolla.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavias treåriga totalrenovering av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats blir färdig i slutet av december.

Vid totalrenoveringen förnyades flygplanens uppställningsplatser, rullbanornas förbindelsevägar förbättrades och avisningskapaciteten ökades. Det centrala i projektet var att förbättra energieffektiviteten.

Målet med totalrenoveringen var att säkerställa en säker rullning och parkering samt öka flygtrafikens kapacitet och effektivitet. Den förnyade infrastrukturen på uppställningsplattan kommer att minska flygtrafikens miljöpåverkan ytterligare.

Samtidigt byttes cirka fem hundra mittlinje- och stoppljus ut och ersattes med led-ljus. Hälften av de 14 000 belysningsanordningar som finns på det koldioxidneutrala Helsingfors-Vanda trafikområdet har nu bytts ut till energieffektiva ljus.

─ Det handlar om en totalrenovering av omfattande storleksklass som för sin del bidrar till nettonollutsläppsmålet i Finavias klimatprogram. Helsingfors-Vanda är koldioxidneutralt sedan 2017, och nu blickar vi framåt, berättar Finavias direktör Henri Hansson.

Finavias alla flygplatser blev koldioxidneutrala 2019. Bolagets nästa mål är nettonollutsläpp senast 2030, vilket innebär att koldioxidutsläppen ska vara noll utan kompensationsåtgärder.

Satsning på skydd av vattendrag

Totalrenoveringen påbörjades i april 2018 på en byggarbetsplats som storleksmässigt motsvarade sjutton fotbollsplaner. Arbetet utfördes under tre efterföljande somrar, tack vare vilket konsekvenserna för flygtrafiken minimerades.

─ Kostnaderna för att bygga en uppställningsplats för ett flygplan uppgår till cirka en miljon euro. Vid totalrenoveringen av uppställningsplatta 1 förnyades 13 flygplansplatser för att motsvara belastningen från moderna flygplan, säger Hansson.

Den extra kapacitet som skapades genom totalrenoveringen av uppställningsplattan gör flygtrafiken mer effektiv under vintersäsongen. Rullning av flygplan kan nu ske mer effektivt än tidigare, och till exempel en av rullbanorna byggdes om för att ha kapacitet för flygplan med bred flygkropp.

En del uppställningsplatser för flygplan utrustades med kraftiga skyddskonstruktioner som möjliggör förebyggande avisning och avisning av flygplan. Platserna försågs med avlopp, och man såg till att glykol inte hamnar i jorden. Genom investeringen kan Helsingfors-Vandas vattendragsbelastning minskas.

─ I och med den förnyade uppställningsplattan kan vi nu ännu smidigare och mer miljövänligt betjäna flygbolag och resenärer. När världen efter coronapandemin öppnar igen står vi redo, säger Hansson.