Rättigheter för flygpassagerare

Förvägrades du gå ombord på planet? Blev flyget inställt? Var planet kraftigt försenat?

Information om rättigheter för flygpassagerare hittar du på Europakommissionens och finska Trafiksäkerhetsverkets webbplatser.

  • Du kan ladda ned Europakommissionens mobilapplikation Rättigheter för passagerare och läsa om dem.
  • Det går också att ringa till Europe Directs kontaktcentrum på nummer 00800 67891011. Obs! Vissa mobiloperatörer kan inte koppla fram samtal till nummer som börjar på 0800 eller tar betalt för samtalet. Samtalet kan vara belagt med avgift om du ringer från en telefonkiosk eller ett hotell.

Finska Konsumentverkets webbplats ger information och råd om hur du bör agera om din resebyrå eller ditt flygbolag har gått i konkurs och om en del av din paketresa blir inställd.

Begränsningar i trafikrättigheter

Behörig myndighet kan inskränka ett flygbolags trafikrättigheter ifall det finns allvarliga brister i säkerheten. Trafiksäkerhetsverket, Trafi, är den myndighet som utövar tillsyn över flygsäkerheten i Finland.

Europakommissionens webbplats hittar du en förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU.

Mer information

Mer information och en förteckning över nationella myndigheter som övervakar rättigheter för passagerare finns på Europakommissionens webbplats.