1. Kohustused

Finavia eesmärk on hoida käesoleva veebiteenuse sisu võimalikult ajakohasena. Samas ei garanteeri Finavia kogu veebisaidil esitatud sisu õigsust igal ajahetkel. Lisaks ei vastuta Finavia teenuse kasutamisest või selle sisu tõlgendamisest tekkinud otsese või kaudse kahju ega kulude eest. Antud teavet ja teenuseid pakutakse üksnes reisijate mugavuse parandamise otstarbel.

1.1 Teave väljuvate ja saabuvate lendude kohta

Veebisaidil esitatud teabe ainueesmärk on parandada reisijate mugavust. Näiteks ei pruugi esitatud teave kajastada kõige värskemaid ajakavas aset leidnud muudatusi. Väljuvate lendude värava, sissepääsuga soetud teabe ja lennu tegeliku väljumise ja saabumise ajakava tuleb lennujaama infotabloolt alati üle kontrollida.

1.2 Mida pardale kaasa võtta

„Mida lennuki pardale kaasa võtta“ (otsinguteenus esemete ja ainete kohta, mida on keelatud lennule kaasa võtta) on ettevõtte Turvaprojektit (STP) pakutav teenus. Teave põhineb Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse ja Trafi eeskirjadel. Protseduuri raames järgitakse rahvusvahelisi õigusakte, kuid turvameetmed võivad erinevates riikides ja lennujaamades erineda. Finavia ei vastuta teenuse sisu eest.

Materjali värskendatakse neli korda aastas ning juhul, kui julgestuskontrolliga seotud nõudeid muudetakse olulisel määral. STP vastab reisijate küsimustele toodete lennutranspordiks sobivuse kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest e-posti aadressile [email protected]. STP ei vastuta teenusekasutajale teenuse kasutamiseks esitatud juhiste järgimise tulemusel osaks saanud võimaliku kahju eest.

1.3 Lennuliinide otsinguteenus ja ajakava

Otselendude ja ümberistumisega lendude leidmiseks mõeldud otsinguteenuse pakkujaks on Innovata. Innovata (teabe tootja) ja Finavia ei vastuta võimalike ajakavas esinevate vigade või teabe esitamata jätmisega kaasneva ning vigasest või ebapiisavast teabest tekkinud kahju ega kulude eest. Tegelikus ajakavas võivad toimuda muutused, mida ei ole esitatud ajakavas kajastatud.

1.4 Helsingi lennujaamast väljuvate rongide ja busside ajakava reaalajas

Helsingi lennujaamast väljuvate rongide ja busside reaalajas esitatavat ajakava haldab Trapeze Oy. Trapeze ja Finavia ei vastuta ajakavas leiduda võivate võimalike vigade ega ka vigasest või ebapiisavast teabest tekkinud kahju ega kulude eest.

1.5 Julgestuskontrolli ooteajad Helsingi lennujaamas

Julgestuskontrolli ooteajad on hinnangulised. Finavia ei vastuta teenuse kasutamisest või hinnanguliste ooteaegade tõlgendamisest tekkinud otsese või kaudse kahju ega kulude eest. Antud teavet pakutakse üksnes reisijate mugavuse parandamise otstarbel.

1.6 Muu

Veebisait sisaldab ka linke teiste organisatsioonide veebisaitidele. Finavia ei vastuta antud veebisaitide sisu ega esitatud linkide toimivuse eest.

2. Tehnilised omadused

Veebisait on mõeldud kasutamiseks järgmistes veebibrauserites: Internet Explorer 11, Microsoft Edge versioon 39, Firefox 54, Chrome 59 ja Safari 9.

Saiti saab kasutada ka nutitelefonidega, mille operatsioonisüsteemiks on Android 6 või iOS 9.

Saiti hallatakse Drupal 8 sisuhaldussüsteemi abil.

3. Küpsised

Finavia sait kasutab küpsiseid, et lihtsustada internetipõhise teenuse kasutamist ning toota kasutaja vajadustele paremini vastavat sisu. Kasutaja võib keelata küpsiste kasutamise oma veebibrauseri seadete alt. Kui küpsiste funktsioon on keelatud, siis ei pruugi kõik Finavia saidi teenused olla kättesaadavad. Kasutame ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

4. Eraelu puutumatuse kaitse

Internetipõhiste teenuste kasutajatel võidakse paluda esitada oma isikuandmeid, mida kasutatakse turundusotstarbel või teenuste ja sõnumite edastamiseks. Sellisteks isikuandmeteks võivad olla nimi, tööandja, telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress. Finavia edastab isikuandmeid kolmandatele pooltele üksnes ülaltoodud otstarbel, välja arvatud juhul, kui internetipõhise teenuse kasutaja on andnud loa andmete edastamiseks. Registreerimisega seotud nõuded on esitatud vastava lehekülje või teenuse raames.

Lisaks veebisaidi külastajate esitatud teabele kasutab sait ka teenust, mille raames rakendatakse järgmiseid külastajaga seotud andmeid: IP-aadress, külastaja veebibrauseri tüüp, külastaja kasutatav seade, külastaja liikumine saidil vastavalt URL-i andmetele ja ajatemplitele ning sihtlehe URL-ile. Andmeid kasutatakse vestlusteenuse pakkumiseks, analüütilisel otstarbel ning teenuste parandamise ja arendamise otstarbel.

5. Õigused

Kogu Finavia veebiteenuse raames esitatud materjal kuulub Finaviale, kui ei ole sätestatud teisiti. Materjali mistahes kasutamise osas tuleb iga kord eraldi kokku leppida. Ka fotode ja kaartide kasutamise osas tuleb iga kord eraldi kokku leppida. Kõik autoriõigused kuuluvad Finaviale ning võivad lisaks kuuluda ka fotograafide või kaardimaterjali autoritele.

6. Saidi ülesehitus

Finavia internetipõhise teenuse alla kuuluvad järgmised jaotised:

  • Jaotis „Lennujaamad“, mis on suunatud reisijatele ja lennujaama klientidele. Antud jaotise alt on leitavad kõik Finavia lennujaamad ja pakutavad teenused.
  • Jaotis „Teave Finavia kohta“ on suunatud lennuettevõtetele, meediale, ettevõtetele ja kõigile Finaviast ja lennuliiklusest huvitatutele.
  • „Lennujaamas“
  • „Äripinnad ja reklaam“
  • „Lennuettevõtetele“
  • „Meediale“
  • „Õhuruumi kasutajatele“
  • „Uudistetuba“

7. Kontaktandmed

Finavia Corporation
Marketing
PL50
01531 Vantaa