1. Kohustused

Finavia eesmärk on hoida käesoleva veebiteenuse sisu võimalikult ajakohasena. Finavia ei garanteeri veebilehe ja klienditeeninduse tugiportaali sisu õigsust ja toimivust igal ajahetkel. Lisaks ei vastuta Finavia teenuse kasutamisest või selle sisu tõlgendamisest tekkinud otsese või kaudse kahju ega kulude eest. Antud teavet ja teenuseid pakutakse üksnes reisijate mugavuse parandamise otstarbel.

1.1 Teave väljuvate ja saabuvate lendude kohta

Veebisaidil esitatud teabe ainueesmärk on parandada reisijate mugavust. Näiteks ei pruugi esitatud teave kajastada kõige värskemaid ajakavas aset leidnud muudatusi. Väljuvate lendude värava, sissepääsuga soetud teabe ja lennu tegeliku väljumise ja saabumise ajakava tuleb lennujaama infotabloolt alati üle kontrollida.

1.2 Mida lennule kaasa võtta?

Lennureisil keelatud esemete ja ainete otsiteenus „Mida lennule kaasa võtta?“ on Finavia Oyj pakutav teenus. Teave põhineb rahvusvahelistel (EL, ICAO) ja riiklikel (transpordi- ja sideamet Traficom) määrustel ning eeskirjadel. Juhised on kooskõlas lennujaama käitajale kohustuslike õigusaktidega. Teenuse sisu on soovituslik ning riikide, lennujaamade ja lennuettevõtjate ohutusjuhised võivad erineda.

Finavia püüab hoida otsiteenuse teavet võimalikult ajakohasena. Kuna teave põhineb rahvusvahelistel määrustel ja eeskirjadel, on võimalik, et otsiteenuse abil leitud teave ei ole ajakohane. Finavia ei vastuta kahju eest, mis võib teenuse kasutajale tekkida, sest ta järgis teenuse abil leitud juhiseid.

1.3 Helsingi lennujaamast väljuvate rongide ja busside ajakava reaalajas

Helsingi lennujaamast väljuvate rongide ja busside reaalajas esitatavat ajakava haldab Trapeze Oy. Trapeze ja Finavia ei vastuta ajakavas leiduda võivate võimalike vigade ega ka vigasest või ebapiisavast teabest tekkinud kahju ega kulude eest.

1.4 Julgestuskontrolli ooteajad Helsingi lennujaamas

Julgestuskontrolli ooteajad on hinnangulised. Finavia ei vastuta teenuse kasutamisest või hinnanguliste ooteaegade tõlgendamisest tekkinud otsese või kaudse kahju ega kulude eest. Antud teavet pakutakse üksnes reisijate mugavuse parandamise otstarbel.

1.5 Muu

Veebisait sisaldab ka linke teiste organisatsioonide veebisaitidele. Finavia ei vastuta antud veebisaitide sisu ega esitatud linkide toimivuse eest.

2. Tehnilised omadused

See sait on mõeldud Microsoft Edge, Firefoxi, Google Chrome'i ja Safari uusimatele versioonidele. See sait on mõeldud ka Android 10, iOS 9 või uuema operatsioonisüsteemiga nutitelefonidele. Internet Exploreri tugi on lõppenud 2021. aasta juulis.

Saiti hallatakse Drupal 8 sisuhaldussüsteemi abil.

3. Küpsised

Finavia lehel kasutatakse küpsiseid. Lugege saidil kasutatavate küpsiste kohta lähemalt ja hallake oma küpsiste seadeid.

4. Eraelu puutumatuse kaitse

Internetipõhiste teenuste kasutajatel võidakse paluda esitada oma isikuandmeid, mida kasutatakse turundusotstarbel või teenuste ja sõnumite edastamiseks. Sellisteks isikuandmeteks võivad olla nimi, tööandja, telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress. Finavia edastab isikuandmeid kolmandatele pooltele üksnes ülaltoodud otstarbel, välja arvatud juhul, kui internetipõhise teenuse kasutaja on andnud loa andmete edastamiseks. Registreerimisega seotud nõuded on esitatud vastava lehekülje või teenuse raames.

Lisaks külastajate endi esitatud andmetele töödeldakse veebilehel chat-teenuse abil kogutavaid andmeid, milleks on IP-aadress, IP-aadressi alusel määratud asukoht, külastaja kasutatav brauser ja seadmetüüp. Kogutud andmeid kasutatakse chat-teenuse osutamiseks, analüüside tegemiseks ning teenuse parandamiseks ja arendamiseks. Chat-teenuste andmekaitsetingimused (PDF) (EN).

5. Õigused

Kogu Finavia veebiteenuse raames esitatud materjal kuulub Finaviale, kui ei ole sätestatud teisiti. Materjali mistahes kasutamise osas tuleb iga kord eraldi kokku leppida. Ka fotode ja kaartide kasutamise osas tuleb iga kord eraldi kokku leppida. Kõik autoriõigused kuuluvad Finaviale ning võivad lisaks kuuluda ka fotograafide või kaardimaterjali autoritele.

6. Saidi ülesehitus

Finavia internetipõhise teenuse alla kuuluvad järgmised jaotised:

  • Jaotis „Lennujaamad“, mis on suunatud reisijatele ja lennujaama klientidele. Antud jaotise alt on leitavad kõik Finavia lennujaamad ja pakutavad teenused.
  • Jaotis „Teave Finavia kohta“ on suunatud lennuettevõtetele, meediale, ettevõtetele ja kõigile Finaviast ja lennuliiklusest huvitatutele.
  • „Lennujaamas“
  • „Äripinnad ja reklaam“
  • „Lennuettevõtetele“
  • „Meediale“
  • „Üldlennundus“
  • „Uudistetuba“
  • Klienditeenindus

7. Kontaktandmed

Finavia Corporation
Marketing
PL50
01531 Vantaa