Hankintojen vastuullisuus

Finavia on merkittävä tavaroiden ja palveluiden ostaja. Meillä on yli 3 000 palvelun- ja tavarantoimittajaa, ja käytämme hankintoihin noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Suuren osan käyttämistämme tavaroista, palveluista ja investointihyödykkeistä ostamme Suomesta.

Finavialla on vahva rooli suomalaisessa liike-elämässä, työllistäjänä ja maa-brändin eteenpäin viejänä. Meillä on myös iso vaikutus siihen, että tavaroita ja palveluja tuotetaan kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Meille on tärkeää, ettei hankintojemme kautta synny riskejä esimerkiksi korruptiosta, huonoista työolosuhteista tai välinpitämättömästä ympäristöasioiden hoidosta. Siksi olemme julkaisseet uudet eettiset periaatteet, jotka liitetään osaksi kaikkia uusia sopimuksia. Se viestii toimijoille, että otamme vakavasti vastuullisuuteen liittyvät asiat kaikessa toiminnassamme.

Pitkäjänteinen tahtotilamme on, että hankintamme ovat kestävästi tuotettuja ja että toimitusketjut ovat läpinäkyviä. Tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Olemme tässä vielä alkutaipaleella, mutta viemme asioita eteenpäin suunnitelmallisesti.

Laajennamme jatkuvasti vastuullisten hankintojen skaalaa ja tarkennamme hankintojen vastuullisuuskriteereitä. Aiomme kartoittaa avaintoimittajat. Pidemmällä aikajänteellä käynnistämme myös auditoinnin vähentääksemme korkean riskin toimittajia.

Miten vastuulliset hankinnat näkyvät käytännössä?

Konkreettinen esimerkki kestävän kehityksen periaatteiden mukaisista hankinnoista ovat palveluneuvojiemme uudet asut. Työvaatetoimittajamme Touchpoint valmistaa vaatteet kierrätetyistä muovipulloista ja vanhoista kankaista. Nimikylttikin on valmistettu uusiutuvasta materiaalista, puusta.

Saman toimittajan kautta hankimme Helsinki-Vantaan uuteen laajennusosaan tupakointihuoneen kalusteet. Sen pöydät ja tuolit ovat aikoinaan olleet työasuja.

Palveluiden ja tavarantoimittajien eettiset periaatteet saat alla olevasta linkistä.