AOS-tilannetietojärjestelmä​

Mikä AOS?

Finavian AOS - Airport Operational Status on jaettu tiedonjako- ja viestintäkanava koko lentoasemayhteisölle. AOS-sovelluksen avulla yhteisön jäsenet pystyvät näkemään reaaliaikaisen tilannekuvan lentoaseman eri toiminnoista milloin ja missä vain – joko desktopissa tai mobiilisti.

​Finavian AOS on järjestelmä, jolla on 4000 käyttäjää ja josta on oma mobiilisovellus. Se on tilannetietoisuuden tärkeä elementti – myös Covid-19- kriisin aikana, lentoaseman palvellessa lentoyhtiötä ja matkustajia vuorokaudenympäri nopeasti muuttuvassa tilanteessa.

Finavialle, ja koko lentoasemayhteisölle, AOS mahdollistaa lukuisia toimintaa parantavia ominaisuuksia. Se mahdollistaa läpinäkyvyyden sekä matkustajan asiakaskokemukseen että lentoyhtiöiden operaatioihin. Ennakoivan tiedon avulla se luo operatiivista valmiutta. AOS on tärkeä viestintäkanava ja osallistaa koko yhteisön eli lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt, viranomaiset sekä kaupalliset yritykset tiedon saamiseen ja jakamiseen.

AOS muille toimijoille

Finavian kehittämän AOS-järjestelmän teknistä alustaa voi hyödyntää myös muut käyttäjät. Se on potentiaalinen järjestelmä niille toimijoille, jotka haluavat valmiin työvälineen toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen oman organisaation sekä yhteisön kanssa. Järjestelmän ominaisuudet on kehitetty laaja-alaisesti kattamaan eri toimintojen, prosessien ja avainmittareiden käsittelyä, seurantaa ja jakamista.

AOS hyödyt

  • Läpinäkyvyys: lentoaseman toiminta yhdessä näkymässä – asiakaskokemus, operaatiot.
  • Valmius: ongelmien ratkaisu ennakkoon. Tosiseikkoihin perustuva valmius epäsuotuisiin olosuhteisiin, häiriöiden järjestelmällinen käsittely.
  • Viestintä: Operatiivinen ja taktinen tietojen jakaminen ja päivittäminen.
  • Yhteisö: koko lentoasemayhteisön osallistaminen (lentoyhtiöt, maahuolintayhtiöt, viranomaiset, kaupalliset yritykset) tiedon saamiseen ja jakamiseen.
  • Liikkuvuus: Lentoasema on aina mukana, pääsy tärkeään tietoon puhelimesta.

Lisätietoja AOS-tilannetietojärjestelmästä:

Vice President, Passenger Management Timo Järvelä, [email protected]