Matkalipun tarkastus ennen turvatarkastukseen menoa

Helsinki-Vantaalla on käytössä matkalippujen tarkastusautomaatteja eli digiportteja, jotka nopeuttavat matkalle lähtöä.

Näin toimit turvatarkastuksen digiportilla

1. Ota esille matkalippusi tai tarkastuskorttisi jo ennen digiportille menoa. Näin kaikkien matkustajien pääsy turvatarkastukseen sujuu jouhevasti.

2. Aseta tarkastuskortti portin lukijaan. Automaatti lukee viivakoodilta lentotiedot ja päästää sinut etenemään turvatarkastukseen.

Matkalipun elektronisen tarkastuksen sijaan myös turvatarkastaja voi tarkastaa matkustusaikeen ennen turvatarkastukseen siirtymistä.

Matkalippu tai tarkastuskortti (boarding pass) tarkastetaan kaikilta matkustajilta ennen turvatarkastukseen siirtymistä. Toimenpide perustuu EU-asetukseen, ja sen tarkoituksena on selvittää henkilön matkustusaie ennen turvavalvotulle alueelle siirtymistä.

Tarkastuskorttiin liittyvä tietosuoja kuvataan tässä tietosuojaselosteessa.