Investoinnin taustat

Helsinki-Vantaan vuonna 2014 käynnistynyt kehitysohjelma on suuruudeltaan noin miljardi euroa. Jättilaajennuksen ansiosta lentoasemalla voidaan tulevaisuudessa palvella 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

Nopeat ja sujuvat yhteydet Aasiaan tarjoava Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava kaukoliikennekenttä ja suosittu vaihtoasema. Finavian investointiohjelman tavoitteena on entisestään vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa lentokenttien välisessä kilpailussa.

Erityisesti Aasian ja Euroopan välisen liikenteen ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Kilpailu lentoasemien välillä kiristyy entisestään, ja mittavia kehityshankkeita on käynnissä useilla eurooppalaisilla kentillä.

Joka kolmas vaihtomatkustaja valitsee jatkoyhteytensä lentoaseman perusteella

Matkustajien suosiosta kilpaillaan aiempaa kiivaammin. Liikenteen sujuvuus, palvelujen houkuttelevuus ja lyhyet vaihtoajat merkitsevät lentoasemille entistä enemmän. Pysyäksemme mukana kilpailussa on Helsinki-Vantaan toimintoja ja palveluja kehitettävä entistäkin paremmiksi.

Lue lisää: Näin Helsinki-Vantaa laajenee ja kehittyy

Kehitysohjelma on myös kansallinen investointi

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma on merkityksellinen koko Suomen kannalta. Sen avulla voidaan säilyttää suomalaisten hyvät lentoyhteydet ympäri maailmaa, parantaa Suomen kilpailukykyä ja tarjota töitä tuhansille ihmisille.

Kansainvälisesti kilpailukykyinen lentoasema on siis koko Suomen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Lentoliikenne on iso työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentoasema työllistää noin 20 000 henkilöä. Laajennustöiden aikana työllisyysvaikutus on 16 600 henkilötyövuotta.

Kaukoliikenne syöttää matkustajia ja matkailijoita Helsinkiin. Näin syntyy lisää kysyntää myös Euroopan ja Suomen lentoyhteyksille. Helsinki-Vantaa onkin rankattu Pohjois-Euroopan parhaiten verkottuneeksi lentoasemaksi. Ilman viime vuosina voimakkaasti kasvanutta Aasian-liikennettä, kohteiden määrä ja vuorotiheydet olisivat huomattavasti pienemmät.

Finavian investointiohjelma saatiin käyntiin valtion myöntämän 200 miljoonan euron pääomituksen turvin. Sen ansiosta Finavian omavaraisuusaste ja mahdollisuudet ottaa velkaa ovat parantuneet. Finavian tulee palauttaa valtion sijoitus takaisin lentoaseman liiketoiminnan tuotoilla.

Tiesitkö tämän lentoliikenteen taloudellisesta vaikuttavuudesta?

  • Lentoliikenne työllistää suoraan tai välillisesti 100 000 ihmistä.
  • Lentoliikenteen osuus Suomen BKT:sta on 3,2 %.
  • Ilmailualan valtiolle maksamat suorat ja välilliset verot ovat 2,5 miljardia euroa.
  • Kehitysohjelma synnyttää Helsinki-Vantaalle 5 000 uutta, pysyvää työpaikkaa.

Vaikka investointien pääpaino on Helsinki-Vantaalla, mutta myös muita lentoasemaverkostoon kuuluvia kenttiä kehitetään. Lentoasemilla tehdään korjaus- ja ylläpitotöitä kuten kiitoteiden päällystyksiä ja terminaalirakennusten ylläpitoa.