Helsinki-Vantaan päästöt on saatu painettua nollaan, ja se on jo nyt virallisesti hiilineutraali lentoasema. Finavian ilmasto-ohjelman tavoite on Helsinki-Vantaan osalta jo toteutunut.

Ilmasto-ohjelma koostuu useista eri toimenpiteistä, mutta juuri Helsinki-Vantaan toiminta on keskeisessä roolissa päästöjen vähentämisessä. Päästöjä alennetaan myös muilla Finavian lentoasemilla määrätietoisesti. 

Lentoasemien toiminnan hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa rakennusten, valaistuksen sekä ajoneuvojen energiankulutuksesta.

Keskiössä ovat uusiutuvien energiamuotojen käytön voimakas lisääminen, sähkön ja lämmön alkuperä, energiatehokkuuden parantaminen kaikessa toiminnassa sekä päästöjen kompensointi markkinoilla

Finavia on sitoutunut tekemään sisukkaasti töitä sen puolesta, että lentoasemamme eivät lisää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2019 jälkeen. Se tarkoittaa omien päästöjemme minimoimisen lisäksi sitä, että sitoudumme vähentämään päästöjä kompensaatiomekanismin kautta ympäristöongelmien kanssa painivissa maissa kuten Intiassa.

Finavia tukee omalla ilmasto-ohjelmallaan kansainvälistä ilmastosopimusta

On entistä tärkeämpää, että yritykset näyttävät päästöjen vähentämisessä esimerkkiä. Ympäristökysymykset painavat myös kuluttajien valinnoissa yhä enemmän. Siksi on tärkeää, että lentoliikenteen toimijat ovat eturintamassa vähentämässä toimintansa päästöjä.

Lentoliikenne on itse asiassa ensimmäinen teollisuudenala, jolla on globaali päästöjen hallintajärjestelmä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n CORSIA-niminen mekanismi takaa, että lentoliikenteen päästöt eivät kasva vuoden 2020 jälkeen, vaikka matkustajamäärät kasvavatkin.

Finavia on mukana keskeisenä toimijana eurooppalaisten lentoasemayhtiöiden yhteisessä sitoumuksessa, jonka tavoitteena on saada Eurooppaan sata hiilineutraalia lentoasemaa vuoteen 2030 mennessä. Finavian lentoasemat muodostavat 20 prosenttia tästä tavoitteesta.

carbon neutral