Omasta toiminnasta syntyvän jätteen lisäksi Finavia huolehtii lentoasemilla toimivien yritysten tuottamista yhdyskuntajätteistä kulloinkin tehdyn sopimuksen mukaan. Kukin toimija vastaa itse toiminnassaan syntyvistä vaarallisista jätteistä.

EU:n ulkopuolisesta lentoliikenteestä peräisin oleva ruokajäte kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen soveltamisen piiriin. Vastuu lentoliikenteen jätteistä on ensisijassa jätteen tuottajilla eli lentoyhtiöillä ja yhtiöiden maahuolinnasta vastaavilla yrityksillä.

Finavia hoitaa lentoasemien jätehuollon ympäristölupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Finavia kannustaa myös matkustajia lajittelemaan jätteensä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on lentomatkustajille lajitteluastioita, jotka on merkitty selkeästi.

Matkustajilta turvatarkastuksessa pois kerätyt aineet ja esineet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

Pulloja kierrättämällä lahjoituspotti hyväntekeväisyysjärjestö Planille