Turvallisuus Finaviassa

Turvallisuus on Finavian vastuullisuuden kulmakivi. Laadukas turvallisuustyö edellyttää, että osaamme huolehtia yksityiskohdista ja hallita laajoja kokonaisuuksia.

Turvallisuus on Finavian toiminnan lähtökohta kaikissa olosuhteissa. Organisaatiossamme on selkeästi määritellyt turvallisuusvastuut ja ennakoiva turvallisuustyö on läsnä kaikessa toiminnassamme.

Turvallisuudella tarkoitetaan Finaviassa lentoturvallisuutta, siviili-ilmailun turvaamistoimintaa, työturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Näistä kaikista osa-alueista koostuu niin kutsuttu yritysturvallisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa Finavian yritystoiminnan jatkuvuus, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus kaikissa tilanteissa.

Finavia turvallisuuden osa-alueet

Siviili-ilmailun turvaaminen pitää sisällään matkustajien, tavaroiden ja henkilöstön turvatarkastukset sekä asematason turvallisuuden. Laadukas turvallisuustyö siviili-ilmailun turvallisuuden takaamiseksi on kansallisten ja kansainvälisten viranomaisvaatimusten mukaista ja mahdollistaa matkustamisen sujuvuuden, kun turvatarkastukset eivät ruuhkaannu ja kentällä liikkuminen on miellyttävää. 

Lentoturvallisuus ja siihen liittyvät turvallisuusjärjestelmät perustuvat merkittävissä määrin kansalliseen ja kansainväliseen sääntelyyn. Finavialla on käytössään määrämuotoiset, tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset menettelyt turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Turvallisuusprosesseihimme kuuluu, että analysoimme menettelytapoja ja havainnoimme toimintaa jatkuvasti. Kehitämme turvallisuudenhallintaamme järjestelmällisesti ja seuraamme sekä kansallista että kansainvälistä kehitystä turvallisten toimintatapojen löytämiseksi. Pyrimme aktiivisesti myös itse vaikuttamaan regulaatioon asioissa, jotka luovat ja parantavat turvallisuutta.  

#Yksityiskohta

Finavian lentoasemien turvatarkastuksissa poistetaan 0,5 miljoonaa esinettä vuodessa ja 200 esinettä päivässä.

#Yksityiskohta

Teemme tiivistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten ja vaihdamme aktiivisesti turvallisuustietoja lennonjohdosta vastaavan ANS Finlandin kanssa.