Hyvien asioiden ketju - Finavian yritysvastuu

Vastuullinen toiminta ja lentoasemien kestävä kehitys ovat liiketoimintamme ytimessä. Tämä tarkoittaa, että kannamme vastuun toimintamme vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan – tarkasti ja tunnollisesti, yksityiskohdista huolehtien.

Lupaamme tehdä kaikkemme sujuvan matkustamisen ja laadukkaan palvelun eteen. Tämä edellyttää, että osaamme hallita suuria kokonaisuuksia vaativista rakennuskohteista monimutkaiseen logistiikkaan, ihmisvirtoihin ja dataan.

Vastuullisuus on toimintamme peruskivi: turvallisuus ohjaa kaikkea, mitä teemme, ja ympäristötyössämme asetamme riman korkealle. Edistämme suomalaisten liikkumista ja maailmankansalaisuutta sekä Suomen kilpailukykyä, ja teemme hyvää yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Mikään näistä ei olisi mahdollista ilman työssään viihtyviä osaajia, joilla on mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen.

Yksityiskohdat ovat meille tärkeitä, sillä niistä syntyvät turvalliset, laadukkaat palvelut ja maailmanluokan matkustajakokemus - hyvien asioiden ketju.

Vastuullisuuden kulmakivet Finaviassa

  • Hyvä turvallisuuskulttuuri
  • Hyvä ympäristötyö
  • Hyvien yhteyksien ja Suomen kilpailukyvyn edistäminen
  • Hyvä yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa
  • Hyvä työyhteisö ja haluttu työpaikka
  • Taloudellinen menestys ja tehokkuus

Sitoudumme kestävään kehitykseen

Yritysvastuutyötämme ohjaavat Finavian turvallisuuskulttuuri ja arvot, asiakaslupaus sujuvasta ja mutkattomasta lentoasemakokemuksesta, ympäristöpolitiikka, toimintaohjeet, eettiset periaatteet ja hyvä hallintotapa.

Otamme yritysvastuuasiat huomioon sekä jokapäiväisessä työssämme että kaikessa liiketoiminnan kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

Yritysvastuusta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Finavian hallitus seuraa aktiivisesti yritysvastuun johtamista ja käsittelee säännöllisesti yhtiön taloudelliseen asemaan, tehokkuuteen, turvallisuuteen, ympäristöasioihin ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita, jotka ovat myös konsernin tuloskortin mittareita.

Käymme aktiivista vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Keräämme aktiivisesti palautetta ymmärtääksemme entistä paremmin muun muassa kuluttajien, asiakkaiden, henkilöstömme ja lentoasemien naapuruston tarpeita ja odotuksia.

Lisää vastuullisuustyöstämme voit lukea Finavian vastuullisuusraporteista, jotka julkaistaan osana vuosikertomusta.

Maailman lasten hyväksi

Finavia on tehnyt yhteistyötä Planin kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Kertyneet rahat on käytetty kehitysmaiden lasten arjen tarpeisiin.

Hankintojen vastuullisuus

Meille on tärkeää, että hankintamme eivät synnytä riskejä esim. huonoista työoloista tai korruptiosta.