Skip navigation

Lentoliikenne on Suomelle menestyksen tekijä

Artikkeli julkaistu
01.02.2012 klo 07:30
Lentokoneita Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Kehittyvä lentoliikenne tukee Suomea kansainvälisessä kilpailussa. 

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n teettämän tutkimuksen mukaan lentoliikenteellä on keskeinen merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle. Tutkimuksen mukaan lentoliikenteen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 3,2 prosenttia, ja ala työllistää suoraan tai välillisesti yhteensä yli 100 000 ihmistä. Kasvunvaraa on silti.

– Tuottavalla ja tehokkaalla lentoliikenteellä on erittäin keskeinen rooli nykypäivän kansainvälisessä taloudessa. Suhteessa maan talouteen Suomen lentoyhteydet ovat keskitasoa. Suomi pystyisi siis vauhdittamaan taloudellista kasvuaan ja ulkomaisia sijoituksia maahan tukemalla ilmailua ja kehittämällä näin lentoyhteyksiä, sanoo IATA:n valtio- ja teollisuusyhteistyöstä vastaava johtaja Jeff Poole.

Suomalaisia lentoasemia ylläpitävä Finavia työskentelee aktiivisesti yhdessä lentoyhtiöiden kanssa, jotta Suomen lentoyhteydet kehittyisivät entisestään myös tulevina vuosina.

– On Suomen kansallisen edunmukaista, että tarjoamme Suomessa toimiville lentoyhtiöille hyvät palvelut ja infrastruktuurin. Helsinki-Vantaasta on kehittynyt johtava vaihtolentoasema Pohjois-Euroopassa Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Tämän vaihtomatkustuksen ansiosta Helsinki-Vantaalta on kattavat lentoyhteydet eri puolille maailmaa, mikä hyödyttää suomalaisia ja Suomen elinkeinoelämää monella tavalla, toteaa viestintäjohtaja Mikko Saariaho Finaviasta.

Liikenteen ja rakennetun ympäristön johtava asiantuntija Tiina Haapasalo Suomessa toimivasta Elinkeinoelämän keskusliitosta korostaa kilpailukykyisen toimintaympäristön merkitystä:

– Lentoliikenne toimii markkinaehtoisesti ja pärjää siinä kehittymällä jatkuvasti, hakemalla tehokkuutta ja vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin. Menestyminen vaatii yrityksille suotuisat ja kilpailukykyiset toimintapuitteet, joiden varmistaminen on monelta osin poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä.

Yhteyksien toimivuus kartuttaa yhteistä hyvää

Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi lentoliikenteellä on erityisen suuri merkitys suomalaisille vientiyrityksille niin yhteyksien mahdollistajana kuin rahtitoimintojen tarjoajana.

– Kaikelle kotimaiselle ja kansainväliselle yritysten yhteydenpidolle, markkinoinnille, asiakkuuksille, läsnäololle, ovat hyvät lentoyhteydet välttämättömiä, puhumattakaan matkailusta tai lentoyhteyksiä edellyttävästä rahdista, Haapasalo sanoo.

Noin 36 prosenttia ulkomaisista matkailijoista tulee Suomeen lentoteitse. Tutkimus arvioi lentoteitse saapuvien matkailijoiden luovan suoraan noin 7 000 työpaikkaa matkailuyrityksissä ja sen lisäksi välillisesti jopa 11 000 työpaikkaa.

IATA:n tutkimuksen mukaan ilmailuala tuo valtion kassaan noin 2,5 miljardin euron tulot suorina verotuloina ja välillisesti alan toimitusketjun veroina sekä alalla työskentelevien ihmisten kulutuksen kautta. Suomessa toimivien ilmailualan yritysten maksamat verot ja sosiaaliturvamaksut olivat yhteensä 864 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Tutkimus on osa IATA:n kansainvälistä projektia ja sen on toteuttanut tutkimuslaitos Oxford Economics. Finavia ei vastaa raportin sisällöstä.

Kehitys Matkustus