Skip navigation

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
07.05.2013 klo 11:27

Tammi – maaliskuu 2013 • Kotimaan matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia ja kansainvälinen 1,5 prosenttia • Kansainvälinen vaihtomatkustus kasvoi 7,3 prosenttia • Liikevaihto laski 7,0 prosenttia edellisvuodesta • Toiminnan tehostamista jatkettiin, kulut laskivat 6,8 prosenttia • Liiketulos laski ja oli 6,9 miljoonaa euroa • Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen -13,2 miljoonaa euroa • Negatiiviseen kassavirtaan sisältyy Kehäradan maksuja 26,7 miljoonaa euroa Konsernin avainluvut

Q1/2013

Q1/2012

vuosi 2012
Liikevaihto, milj.euroa

87,8

94,3

359,2

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj,euroa

6,9

9,1

40,8

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, %

7,8

9,7

11,4

Katsauskauden tulos, milj. euroa

4,9

10,9

15,5

Oman pääoman tuotto, %

5,9

13,6

4,8

Sijoitetun pääoman tuotto, %

3,7

8,0

8,3

Omavaraisuusaste, %

48,3

45,8

46,1

Liiketoiminnan kassavirta

-13,2

16,0

68,1

Investoinnit milj. euroa

7,5

9,1

45,1

Investointiaste, %

8,5

9,7

12,6

Taseen loppusumma

698,2

715,5

720,6

Henkilöstö keskimäärin, htv

2340

2524

2413

Toimitusjohtaja Kari Savolainen: ”Finavia on onnistunut vaikeassa taloudellisessa tilanteessa toimintansa tehostamisessa viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Tämän ansiosta kannattavuutemme on kehittynyt alkuvuonna paremmin kuin liikevaihtomme, joka supistui lentoliikenteen alentuneiden matkustajamäärien vuoksi.” ”Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös loppuvuonna 2013. Lisäksi tavoittelemme lisää liikevaihtoa etenkin matkustajille myytävien palveluiden myynnissä. Finavian taloudellinen liikkumavara pysyy kuitenkin lähivuosina erittäin kapeana, sillä laajan lentoasemaverkostomme sekä lennonvarmistuksen edellyttämät investoinnit vaativat Finavian tuloksentekokykyyn verrattuna ylisuhteisia investointeja. Iso kysymys on se, miten turvaamme tulevaisuudessa Suomen lentoliikenteelle kilpailukykyisen infrastruktuurin ja palvelut.” Lue Finavian osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 kokonaisuudessaan.

Raportointi