Skip navigation

Finavia mukana Pohjois-Euroopan ilmatilojen yhtenäistämisessä

Artikkeli julkaistu
01.07.2013 klo 05:00
Pohjois-Euroopan lennonvarmistuspalvelun tarjoajat ovat päättäneet yhteistyössä ottaa käyttöön ns. Free Route Airspace eli vapaan reitityksen ilmatila. Yhteistyössä ovat mukana Tanskan, Ruotsin, Norjan, Suomen, Viron ja Latvian palveluntarjoajat.

Vapaan reitityksen ilmatilassa lentoyhtiöt voivat suunnitella ja toteuttaa lyhintä tai optimoitua lentoreittiä, ja siten säästää polttoainetta sekä lentoaikaa. Pienempi polttoaineen kulutus tuottaa myös pienempiä hiilidioksiidipäästöjä sekä muita ympäristön kannalta vahingollisia kaasuja ja hiukkasia.

Vapaan reitityksen ilmatila tulee koskemaan lentoja 28 500 jalan (9 000 metrin) korkeuden yläpuolella, mutta se antaa yksittäiselle palveluntarjoajalle mahdollisuuden tarjota vapaan reitityksen palveluja myös alailmatilassa. Ilmatila kattaa kaksi toiminnallista ilmatilalohkoa, DK-SE FAB (Tanska ja Ruotsi) sekä NEFAB (Norja, Suomi, Viro ja Latvia).

"Yhteinen tavoitteemme on nostaa lennonjohtopalveluja Pohjois-Euroopassa uudelle tasolle. Vapaan reitityksen ilmatila on merkittävä askel kohti ilmaliikenteen hallinnan harmonisointia Euroopassa, kun meillä kaikilla on velvoite implementoida EU:n Single European Sky hankkeen tavoitteita", sanoo Tanel Rautits, Viron lennonvarmistusyhtiön EANS:n toimitusjohtaja ja NEFAB ohjausryhmän puheenjohtaja.

Vapaan reitityksen ilmatilan tekninen ja operatiivinen valmistelu on jo käynnistetty. Osallistujatahojen mukaan tavoite on saada hanke valmiiksi marraskuussa 2015.

Hankkeen toteuttajat ovat lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat Avinor (Norja), EANS (Viro), Finavia (Suomi), LFV (Ruotsi), LGS (Latvia) ja Naviair (Tanska).

Ihmisiä & Ilmailua