Skip navigation

Finavia Oyj tilinpäätöstiedote 2012

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
07.03.2013 klo 09:09

Q4 • Finavia-konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 1,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 90,0 miljoonaa euroa (91,3). Liikevaihdon lasku johtui lentoliikenteen kysynnän heikentymisestä. • Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,8). • Liiketulos oli -16,2 miljoonaa euroa (-14,4). Kvartaalilla kirjattiin kertaluonteinen pakollinen varaus 15,0 miljoonaa euroa. Vuosi 2012 • Konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0). • Tilikauden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 40,8 miljoonaa euroa (39,2), mikä oli 11,4 prosenttia liikevaihdosta (10,8). Tilikauden tulosta vahvisti muiden kuin lentoliikennetuottojen kasvu ja Finavian oman toiminnan tehostaminen. • Tilikauden tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 15,5 miljoonaa euroa (3,2). Tuloksessa oli kertaluonteisia muita tuottoja 8,1 miljoonaa euroa (11,0) ja kertaluonteisia kuluja yhteensä 20,5 miljoonaa euroa. • Konsernin velkaantumisaste oli 51,6 prosenttia. • Omavaraisuusaste kohosi ja oli 46,1 prosenttia (44,4). • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Konsernin avainluvut

2012

2011

Liikevaihto, milj.euroa

359,2

364,0

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj,euroa

40,8

39,4

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, %

11,4

10,8

Tilikauden tulos, milj. euroa

15,5

3,2

Oman pääoman tuotto, %

4,8

8,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

8,3

3,7

Omavaraisuusaste, %

46,1

44,4

Nettovelkaantumisaste (Gearing),%

51,6

62,6

Investoinnit milj. euroa

45,1

43,2

Investointiaste, %

12,6

11,9

Taseen loppusumma

720,6

713,6

Henkilöstö keskimäärin, htv 2413

2475

Toimitusjohtaja Kari Savolainen: ”Lentoliikenteen kysyntänäkymät heikkenivät selvästi vuoden 2012 aikana, kun lentoliikenne kääntyi laskuun toukokuusta alkaen. Onnistuimme viime vuonna Finaviassa kuitenkin hyvin toimintamme tehostamisessa ja sopeuttamisessa muuttuneeseen markkinatilanteeseen, minkä ansiosta koko vuoden tuloksemme kehittyi liikevaihtoa myönteisemmin." ”Jatkamme Finavian kustannusten määrätietoista hallintaa myös kuluvana vuonna 2013. Lisäksi tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa etenkin matkustajille tuotettavien palveluiden myynnissä. Näistä toimista huolimatta yhtiön taloudellinen liikkumavara tulee olemaan kuluvana vuonna ja myös lähivuosina kapea, koska lentoasemien ja lennonvarmistuksen edellyttämät ylläpitoinvestoinnit vaativat Finavialta tuloksentekokykyyn nähden erittäin suuria panostuksia vuosittain. Samaan aikaan Suomen aseman säilyttäminen kilpailussa Euroopan ja Aasian välisestä vaihtomatkustuksesta vaatii lähivuosina uusia kehitysinvestointeja, joiden toteuttaminen on Finavialle vaikeaa nykyisellä kustannus- ja tuloksentekorakenteella.” ”Lentoliikenteen markkinatilanne jatkuu myös vuonna 2013 epävarmana. Euroopan talousvaikeuksien ja Aasian hidastuvan kasvun odotetaan aiheuttavan toimialalle pitkään jatkuvaa epävarmuutta, vaikka pitkällä aika välillä toimialan kasvunäkymä on verrattain vakaa.” Tilinpäätös 2012 Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002

Raportointi