Skip navigation

Kansallisarkisto: 40 hyllymetriä ilmailuhistoriaa tutkijoiden käyttöön Finavian tuella

Artikkeli julkaistu
24.10.2013 klo 05:43
Kuva jossa uusia ja vanhoja lentokoneita lentokentällä.
Kansallisarkistossa Helsingissä on järjestetty tutkijoiden käyttöön Suomen ilmailuhallinnon varhaista asiakirja-aineistoa 1920-1970 -luvuilta. Materiaalia on kaikkiaan 40 hyllymetriä. Järjestämistyön kustannuksista vastasi Finavia.

- Maamme ilmailuhistorian kannalta keskeinen aineisto saatiin siirrettyä Kansallisarkistoon ja järjestettyä Finavian tuella. Arvostamme yhtiön panostusta projektiin suuresti", sektorijohtaja Juhani Tikkanen Kansallisarkistosta.

Siirtokuntoon saatettu aineisto on nyt kaikkien ilmailun historiasta kiinnostuneiden käytettävissä ja se tarjoaa laajan kirjon tutkimusmahdollisuuksia.

Aineisto sisältää muun muassa siviili-ilmailun varhaisten vuosikymmenten hallintoa ja kansainvälisiä suhteita koskevia asiakirjoja sekä lentoasemien ja -kenttien rakentamiseen, hallintoon ja huoltoon liittyviä asiakirjoja.

Aineisto käsittää myös Malmin ja Helsinki-Vantaan lentoasemien alkuvaiheiden asiakirjat.

Asiakirjat on liitetty VAKKA-arkistotietokannassa seuraaviin arkistoihin:

  • Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailuosaston arkisto 1963-1970 (sisältää myös sen edeltäjät ilmailuasiain esittelijä 1927-1943 ja ilmailutoimisto 1943-1963)
  • Liikenneministeriön ilmailuosaston arkisto 1970-1972
  • Tie- ja vesirakennushallituksen lentokenttäosaston arkisto 1937-1972
  • Malmin lentoaseman arkisto 1936-1972
  • Helsinki-Vantaan lentoaseman arkisto 1952-1972

Asiakirjoja voi tilata Kansallisarkiston Rauhankadun tutkijasalissa Helsingissä ja myöhemmin Astia-verkkopalvelussa. Osa aineistosta on julkista ja osa on käyttörajoitettua, jolloin aineistoa voi käyttää vain hyväksyttävää tutkimustarkoitusta varten.

Lähde: Arkistolaitoksen tiedote 22.10.2013

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi