Skip navigation

Ilmatilauudistus lievensi lentoesteiden korkeusrajoituksia

Artikkeli julkaistu
11.12.2014 klo 13:27
Lentokone laskeutuu.
Suomen ilmatila uudistettiin marraskuussa. Sen yhteydessä pystyttiin vähentämään korkeisiin rakennuksiin kohdistuvia lentoesterajoituksia. Lentoesteille vapautuvat alueet sijaitsevat etäämmällä lentoasemista. 

Ilmatilan optimoinnin ansiosta korkeiden kohteiden rakentamismahdollisuudet ovat jatkossa aikaisempaa paremmat. Lentoesteille vapautuvat alueet on kuvattu pdf-tiedostossa.

Lentoasemien lähellä lentoesterajoituksiin ei ole tullut muutoksia.

Finavia on laatinut suunnittelijoiden tueksi paikkatietoaineiston korkeusrajoituksista. Aineisto on päivitetty uuden ilmatilan mukaiseksi.

Tuulivoimaloille muutos lentoesteluvan hakemiseen

Marraskuussa voimaan astuneen uuden ilmailulain mukaan tuulivoimalan lentoestelupahakemukseen ei enää tarvitse liittää Finavian lausuntoa, vaan se haetaan jatkossa suoraan liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

Finavia antaa Trafille pyydettäessä lausunnon myös tuulivoimalalle.

Muiden estetyyppien, kuten mastojen, hakemuksiin on edelleenkin liitettävä Finavian lausunto. Lisätietoja lentoesteluvan hakemisesta saat sivuiltamme.

Miksi korkeiden rakennusten pystyttämiseen tarvitaan lupa?

Korkeat rakennukset voivat olla mitä tahansa kohteita, jotka vaikuttavat lentoliikenteen turvallisuuteen tai sujuvuuteen. Tällaisia lentoesteitä voivat olla esimerkiksi mastot, tuulivoimalat, savupiiput, nosturit, voimajohtolinjat, rakennukset, puusto jne.

Esteen mahdollinen vaikutus lentoliikenteeseen muodostuu kohteen korkeuden ja maanpinnan korkeuden yhteisvaikutuksesta. Rakennetta ei esimerkiksi saa asettaa niin, että sitä vahingossa  voidaan pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä.

Rakenteen suunnitteluvaiheessa apuna voidaan käyttää Finavian paikkatietoaineistoa. Rakennusvaiheessa lentoesteen asettamiseen tarvitaan lain mukaan aina lupa. 

Taustaa ilmatilauudistuksesta

Suomen ilmatila uudistettiin marraskuussa. Se on osa laajempaa pohjoiseurooppalaista kehitystyötä, johon velvoittavat esimerkiksi EU:n Single European Sky -säädökset.

Kaupallisen lentoliikenteen sujuvuuden lisäksi uudistuksessa on otettu huomioon tuulivoimarakentamisen tarpeet

Ihmisiä & Ilmailua