Skip navigation

Ilmatilauudistus sujuvoittaa ja optimoi lentoliikennettä

Artikkeli julkaistu
24.11.2014 klo 07:00
Raine Luojus.
Ilmatilauudistus parantaa lentojen suunnittelua ja toteutusta. Lentoyhtiöt voivat esimerkiksi entistä paremmin optimoida koneeseen tankattavan polttoaineen määrän.

– Muutos muun muassa säästää lentokoneiden polttoainetta, mikä puolestaan vähentää ympäristön kuormitusta. Lisäksi lentoreittien suoristaminen lyhentää joiltakin osin lentoaikoja, Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus selvittää.

Lennon aikana yhtiöt voivat luottaa siihen, että koneet lentävät kulloinkin järkevintä reittiä ja optimaalisella lentokorkeudella.

Ensi vuonna vapaan reitityksen periaatteet otetaan vielä laajemmin käyttöön Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Tällöin lentoyhtiöt voivat optimoida lentoprofiilinsa entistä isommalla alueella.

Ilmatilauudistus koskettaa kaikkia ilmatilan käyttäjiä

Se on osa laajempaa pohjoiseurooppalaista kehitystyötä, johon velvoittavat esimerkiksi EU:n Single European Sky -säädökset.

Kaupallisen lentoliikenteen sujuvuuden lisäksi uudistuksessa on otettu huomioon maanpuolustusnäkökohdat, puolustusvoimien lentotoimintatarpeet sekä harrasteilmailun toimintamahdollisuudet.

Suomen ilmatila uudistui edellisen kerran noin 15 vuotta sitten. Uudistus on ajankohtainen, sillä liikennevirrat ovat tässä ajassa muuttuneet oleellisesti.

Uudistus parantaa myös kriisien hallintaa

Tavalliseen lentomatkustajaan uudistus ei vaikuta, mutta määräysten yhdenmukaistaminen muiden Euroopan maiden kanssa parantaa erikoistilanteiden hallintaa. Tällainen oli esimerkiksi vuonna 2010 sattunut tuhkakriisi.

Finavia vastaa koko Suomen ilmatilan hallinnan palveluista. Uudistustyössä yhtiön tehtävänä oli suunnitella ja laatia esitys ilmatilarakenteesta.

– Finavia on valmistellut uudistusta tiiviissä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olemme kuunnelleet ilmatilan käyttäjien tarpeita sekä noudattaneet kansainvälisiä suunnittelustandardeja. Uudistus on edellyttänyt paljon koulutusta lennonjohtohenkilöstölle erityisesti Suomen aluelennonjohdossa, Luojus lisää.

 

Suomen ilmatilauudistus toteutettiin 13. marraskuuta 2014. Ensimmäisten viikkojen aikana lentoliikenteessä voi ilmetä pieniä viiveitä.

Ihmisiä & Ilmailua