Skip navigation

Lentoliikenteen kysynnän heikkeneminen laski Finavian liikevaihtoa

Artikkeli julkaistu
11.03.2014 klo 08:46
Finavia Oyj tilinpäätöstiedote 2013

Loka-joulukuu 2013

  • Finavia-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 0,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 90,6 miljoonaa euroa (90,0). Liikevaihdon nousu johtui matkustajamäärän positiivisesta kehityksestä.
  • Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 3,1 miljoonaa euroa (-1,2).
  • Liiketulos oli -8,4 miljoonaa euroa (-16,2). Kvartaalilla kirjattiin kertaluonteisia kuluja 11,5 miljoonaa euroa.

Vuosi 2013

  • Konsernin liikevaihto vuonna 2013 laski edellisestä vuodesta 1,8 prosenttia ja oli 352,8 miljoonaa euroa (359,2).
  • Tilikauden liiketulos ilman kertaluoteisia eriä oli 44,8 miljoonaa euroa (40,8), mikä oli 12,7 prosenttia liikevaihdosta (11,4). Tilikauden tulosta vahvisti oman toiminnan tehostaminen.
  • Tilikauden tulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 15,1 miljoonaa euroa (15,5). Tuloksessa oli kertaluonteisia muita tuottoja 0,7 miljoonaa euroa (8,1) ja kertaluonteisia kuluja yhteensä 13,1 miljoonaa euroa (20,5).
  • Konsernin velkaantumisaste oli 47,4 prosenttia(51,7).
  • Omavaraisuusaste oli 46,9 prosenttia (46,1).
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,7 miljoonaa euroa.

Konsernin avainluvut      
                      

 Liikevaihto, milj.eur  352,8 359,2 
 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur  44,8  40,8
 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, %  12,7  11,4
 Tilikauden tulos, milj. eur  15,1  15,5
 Oman pääoman tuotto, %  4,4  4,8
 Sijoitetun pääoman tuotto, %  3,4  3,6 
 Omavaraisuusaste, %  46,9  46,1
 Nettovelkaantumisaste, %  47,4  51,7
 Liiketoiminnan kassavirta  34,2  68,1
 Investoinnit, milj. eur  42,1  45,1
 Investointiaste, %   11,9  12,6
 Taseen loppusumma  740,8  720,6
 Henkilöstö keskimäärin, HTV  2 239  2413

 

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

- Vuonna 2013 ilmailualan toimintaympäristö säilyi edelleen haasteellisena. Finavian lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä aleni. Kansainvälisen liikenteen kasvun ansiosta Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi kuitenkin uuteen ennätykseen. Onnistuimme viime vuonna Finaviassa hyvin toimintamme tehostamisessa ja sopeuttamisessa markkinatilanteeseen, liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta toiminnallinen liiketuloksemme vahvistui.

- Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös tänä vuonna. Samaan aikaan olemme siirtyneet yhtiössä voimakkaan kehittämisen aikaan, kun Helsinki-Vantaan sekä verkostolentoasemien investointiohjelma käynnistyi loppuvuonna. Tärkein tavoitteemme on säilyttää Suomen asema kovenevassa kilpailussa Euroopan ja Aasian välisessä vaihtomatkustusliikenteessä kehittämällä Helsinki-Vantaan palveluita ja toiminnallisuutta. Jatkamme myös tiivistä yhteistyötä eri alueilla muiden toimijoiden kanssa, jotta lentoliikenteen kysyntä verkostolentoasemillamme voisi kasvaa ja jotta lentoliikenne tukisi mahdollisimman tehokkaasti eri alueiden saavutettavuutta.

- Euroopan talousvaikeuksien jatkuminen ja Aasian kasvun hidastuminen tuovat toimialalle epävarmuutta. Kesän 2013 jälkeen kasvuodotukset ovat vahvistuneet, mutta ne ovat hyvin varovaisia. Finavia varautuu siihen, että ylläpitämillämme lentoasemilla lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan myös vuonna 2014.                          

Raportointi