Skip navigation

Miten ilmailun toimintapoja ja prosesseja voi muuttaa?

Artikkeli julkaistu
29.03.2014 klo 07:41
Lentokoneita vierekkäin lentokentällä.
Ilmailualan toimija ei voi tehdä muutoksia prosesseihinsa ihan noin vain. Muutos vaatii aina turvallisuustarkastelun ja aikaa muutoksen viestimiseen viranomaiselle. Suomessa lentoturvallisuutta valvova viranomainen on Trafi.

Kansainvälisten määrysten mukaisesti ilmailualan toimijalla pitää olla käytössään laatujärjestelmä.

Finavian laatujärjestelmän runko on toimintakäsikirja, jonka perusteella ilmailuviranomainen tekee arvionsa: toimiiko yhtiö, kuten se itse on toimintakäsikirjassaan kertonut toimivansa.

Jos Finavia muuttaa jotakin prosessia, se on pystyttävä kertomaan viranomaiselle ennen toteutusta. Jos uusi prosessikuvaus ei ehdi toimintakäsikirjaan, yhtiö toimii käsikirjasta poikkeavalla tavalla ja viranomaisen silmissä epäluotettavasti.

Niinpä Finaviassa julkaistaan muutokset aina kuukautta ennen kuin ne astuvat voimaan. Voimaantuloa edeltävän kuukauden aikana noudatetaan vanhoja määräyksiä ja samanaikaisesti uudet määräykset päivitetään toimintakäsikirjaan.

Viranomaiselle jää näin aikaa arvioida, onko muutos hyväksyttävä. Finavialle puolestaan jää aikaa tarvittaessa kouluttaa henkilökunta uuteen ohjeistukseen.

Ennen kuin muutoksia lähdetään viranomaiselle viestimään, Finaviassa tehdään aina turvallisuusperustelu tai -tarkastelu, jossa kaikki muutoksen aiheuttamat seikat käydään läpi ja pohditaan, syntyykö muutoksesta riskejä.

Yksi esimerkki turvallisuustarkastelua vaativasta muutoksesta voisi olla uusien pysäköintipaikkojen käyttöönotto lentokoneille. Olisi pohdittava, miten erikokoiset koneet mahtuvat uusille paikoille. Miten lennonjohto pystyy uuteen paikkaan pysäköiviä koneita käsittelemään? Ja mikä voisi mennä pieleen?

Jos riskejä syntyy, mietitään, ovatko ne eliminoitavissa tai ovatko ne hallittavissa. Jos riskit ovat liian suuria, muutos jätetään toteuttamatta.

Sinua voi kiinnostaa myös

Turvallisuus ja tehokkuus

 

Ihmisiä & Ilmailua