Skip navigation

Turun lentoaseman öljyvahingon puhdistustyöt edenneet hyvin

Artikkeli julkaistu
24.10.2014 klo 06:11
Kuva Turun lentoasemasta.
Työt öljyvahingon puhdistamiseksi ovat jatkuneet tiiviissä yhteistyössä Finavian ja viranomaisten kanssa.

Tutkimukset ovat keskittyneet T2-terminaalirakennuksen vuotokohdan lattian alapuoliseen maaperään ja lähiympäristöön. Terminaalirakennuksen alta otetuista näytteistä löydettiin jäämiä öljystä ja rakennus on suljettu toistaiseksi.

Selvitykset öljyisen maan poistamiseksi on käynnistetty ja öljyinen maa pyritään poistamaan mahdollisimman pian. Rakennuksen ulkopuolelta öljyinen maa on saatu poistettua.
 
Terminaalin läheisissä laskuojissa on havaittavissa enää vähäisiä öljyjäämiä. Jäämistä ei ole merkittävää haittaa ympäristölle tai asukkaille. Pinta- ja pohjaveden tarkkailua jatketaan terminaalirakennuksen ympäristössä ja lähialueella.

Finavia on käynnistänyt kaikilla lentoasemillaan tarkastelun ja tarkentanut toimintaohjeita vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Turun lentoasemalla havaittiin 24.9. öljyvahinko. Lentoaseman 2-terminaalin huoltorakennuksen säiliöstä oli vuotanut maaperään arviolta 14 000 litraa kevyttä polttoöljyä inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Vahinkopaikka sijaitsee pohjavesimuodostuman reuna-alueella, hyvin vettä läpäisevän pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, jossa kallionpinta nousee lähelle maanpintaa eikä pohjavettä ole todettu.

Kehitys