Skip navigation

Turun lentoaseman öljyvahingon puhdistustyöt jatkuvat

Artikkeli julkaistu
30.09.2014 klo 06:13
Kuva Turun lentoasemasta.
Turun lentoasemalla keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 havaitun öljyvahingon osalta puhdistustöitä ja maankaivuuta on jatkettu edelleen. Töiden helpottamiseksi matkustajaliikenne on 7. lokakuuta 2014 alkaen siirretty terminaali 1:een.

Terminaali 2:n huoltorakennuksen säiliöstä oli vuotanut maaperään kevyttä polttoöljyä. Vuoto saatiin heti havaitsemisen jälkeen tyrehdytettyä, ja öljyn esiintyminen alueella vähentyi heti viikonlopun aikana.

Finavia on tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa alusta alkaen ja tekee kaikkensa, jotta vahinko saadaan minimoitua ja korjattua mahdollisimman pian.

Alueelta on heti ensi vaiheessa toimitettu noin 20 rekkakuormallista öljynsekaista maa-aineista Salon Ekokemin toimipisteeseen asianmukaista jatkokäsittelyä varten.

Vahinkopaikan kaivuutöillä pyritään estämään öljyn kulkeutuminen maaperässä ja selvittämään pilaantuneen alueen laajuus. Selvitys- ja puhdistamistoimet mitoitetaan siten, että öljyn kulkeutuminen lähellä sijaitsevaan pohjavesimuodostumaan saadaan suljettua kokonaan pois.

Viranomaisten mukaan pohjavesialueelta otetuissa vesinäytteissä ei ole toistaiseksi havaittu kevyeen polttoöljyyn viittaavia öljyhiilivetyjä. Vesinäytteiden ottoa jatketaan edelleen.

Tiedote 7.10.2014: Wizzairin lennot operoidaan terminaali 1:stä

Tiedote 25.9.2014: Öljyvahingolla ei vaikutuksia lentoliikenteeseen

Lähde: Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen tiedotteet 29.9.2014 ja 3.10.2014

Kehitys