Skip navigation

Finavia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
10.03.2015 klo 11:00
Ilmakuva Helsingin lentokentästä.
Finavia julkaisi tilinpäätöksensä vuodelta 2014.

Loka-joulukuu 2014

  • Finavia-konsernin liikevaihto säilyi lähes ennallaan loka-joulukuussa verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 89,7 miljoonaa euroa (90,6)
  • Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 5,8 (3,1).

Vuosi 2014

  • Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2014 laski 0,9 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 349,6 miljoonaa euroa (352,8 vuonna 2013). Liikevaihdon laskun syynä on vuonna 2014 toteutunut liiketoimintamallin muutos, jonka seurauksena Finavia luopui omasta duty free -toiminnasta.
  • Liikevaihdon laskusta huolimatta konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui ja oli 47,3 miljoonaa euroa (44,8). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 13,5 prosenttia liikevaihdosta (12,7).
  • Tilikauden tulos heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 6,7 miljoonaa euroa (15,1). Tulokseen sisältyi kertaluonteisia omaisuuden myyntituottoja 1,9 miljoonaa euroa (0,7).
  • Kertaluonteisia kuluja oli yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (13,1). Tähän sisältyi alaskirjauksia liittyen Helsinki-Vantaan kaupallisten tilojen kehittämiseen sekä tehtyjä ympäristövarauksia sekä tehtyjen ympäristövarausten purkuja.
  • Omavaraisuusaste oli 59,6 prosenttia (46,9).
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 752 613,31 euroa.

 

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

”Vuosi 2014 oli Finavialle monella tavalla vahva. Liikevaihtomme alentumisesta huolimatta onnistuimme parantamaan liiketulostamme. Tämä on osoitus siitä, että olemme yhtiönä edistyneet selvästi kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittämisessä. Voimme olla tästä tyytyväisiä etenkin, kun samaan aikaan asiakkaidemme tyytyväisyys lentoasemiemme palveluita kohtaan on parantunut erityisen selvästi verkostolentoasemilla ja pysynyt Helsinki-Vantaallakin remonteista huolimatta korkealla tasolla. Kustannustehokkuuden ja asiakaspalvelun yhtäaikainen kehittäminen on ollut mahdollista, sillä olemme onnistuneet entistä paremmin saamaan palveluosaajamme juuri niihin tilanteisiin, joissa asiakkaidemme tarve on suurin.”

”Vaikka lentoliikenne on pitkällä tähtäimellä nopeasti kasvava ala, emme ole immuuneja talouden suhdanteille. Tämä merkitsee sitä, että odotamme matkustajamäärien kasvun hidastuvan tänä vuonna. Pidämme fokuksemme tiukasti yhtiön toimintatapojen kehittämisessä, jotta asiakkaat saavat meiltä entistä laadukkaampia palveluita entistä kustannustehokkaammin. Samalla meidän on varmistettava, että lentoasemien investointihankkeet etenevät suunnitellusti.”

”Suhteessa väkilukuumme Suomessa on maailman paras lentoasemaverkosto. Jotta voimme säilyttää taloudellisesti järkevän lentoasemaverkoston ja kattavat lentoyhteydet, on meidän houkuteltava ulkomaisia matkustajia jatkamaan matkaa Helsinki-Vantaalta myös muualle Suomeen. Lentoyhtiöt määrittelevät reittitarjontansa matkustajien kysynnän perusteella. Finavialla on tärkeä rooli lentoasemaverkoston tulevaisuuden turvaamisessa, mutta emme tee työtä yksin. Yhteismarkkinointi alueiden kanssa on esimerkki työstä, jota teimme vuoden 2014 aikana lentoreittien houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tätä työtä jatkamme tarmolla sidosryhmiemme kanssa myös kuluvana vuonna.”

Finavian tilinpäätöstiedot

Raportointi