Ohita navigaatio

Helsinki-Vantaan CDM-toimintatapa säästää rahaa, aikaa ja ympäristöä

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
24.11.2015 klo 07:39
Arkistointipäiväys
Lentokone Helsingin Lentokentällä.
Vastuullisuus Yritys
Helsinki-Vantaan lentoasema on saavuttanut erinomaiset arviot Eurocontrolin teettämässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin vuonna 2012 Finavian käyttöön ottaman CDM-toimintatavan vaikutuksia.

CDM:n avulla Finavia yhdessä lentoyhtiöiden ja muiden lentoasemalla toimivien yritysten kanssa säästävät yhteensä jopa yli neljä miljoonaa euroa vuosittain. Myös viivästykset ja ympäristökuormitus vähenevät tuntuvasti.

CDM- eli Collaborative Decision Making -toimintatavan ydin on parantaa lentoaseman toimijoiden tiedonkulkua ja tiivistää heidän yhteistyötään lentokoneen laskeutumisen ja lähdön välillä. Finavia otti CDM-toimintatavan käyttöön Helsinki-Vantaalla lokakuussa 2012 ensimmäisenä Pohjois-Euroopassa. Nykyisin CDM:ää soveltavia lentoasemia on Euroopassa jo 35.

Eurocontrolin tuoreessa arvioinnissa CDM:n toimivuutta Helsinki-Vantaalla tarkasteltiin lentoliikenteen viiveiden, toiminnan täsmällisyyden, resurssien käytön ja kustannustehokkuuden näkökulmista.

CDM toimii tietolähteenä

CDM-järjestelmästä on nykyisin tullut yleisesti käytetty tietolähde Helsinki-Vantaan lentoliikennealueen toimintojen suunnittelussa ja seurannassa.

Taustalla on mm. saapumis- ja lähtöaikojen parantunut ennustettavuus. Helsinki-Vantaalla CDM-työkalut ja -prosessit on räätälöity vastaamaan haasteita, joita syntyy mm. talviolosuhteista ja suurista heilahteluista päivittäisessä lentoliikenteen kysynnässä.

– Eurocontrolin teettämä arviointi vahvisti oikeiksi havainnot, joita olemme CDM:n käytöstä keränneet. Hyödyt ovat suurelta osin linjassa sen kanssa, mitä osasimme ennakoida ottaessamme uuden toimintatavan käyttöön vuonna 2012, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola.

Hyödyt useita miljoonia euroja ja kymmeniä vuorokausia

CDM-toimintatapa on saanut aikaan merkittäviä vuosittaisia vaikutuksia Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja sen CDM-sidosryhmien parissa.

Tutkimuksessa hyötyjä arvioitiin tammikuusta 2014 tammikuuhun 2015. Tänä aikana lentokoneiden rullausajat lyhenivät 60 000 minuuttia eli lähes 42 vuorokautta. Viivästyksiin kuluva aika puolestaan väheni 86 000 minuuttia eli melkein 60 vuorokautta.

CDM-toimintatavan ansiosta polttoainetta säästyi arviojaksolla peräti 800 tonnia, mikä selittyy juuri rullausaikojen lyhenemisellä ja tarkemmalla tiedolla siitä, koska kone pääsee lähtemään portilta.

Polttoaineen kulutuksen laskun ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenivät 2600 tonnia ja rikkidioksidipäästöt 0,7 tonnia. Saavutetut hyödyt tarkoittivat 650 000 euron kustannussäästöjä polttoaineissa ja 3,5 miljoonan euron säästöjä pienentyneiden viivästysten ansiosta.

– Lentoyhtiöt säästävät CDM:n ansiosta selvää rahaa. Finavialle CDM:n keskeisimmät hyödyt koituvat toiminnan parantuneesta ennustettavuudesta ja siitä, että pystymme käyttämään infrastruktuuriamme aiempaa tehokkaammin, Noronen-Juhola kuvailee.

Joustavuus talviolosuhteissa kehittynyt

Eurocontrolin mukaan Helsinki-Vantaan operatiivinen joustavuus talviolosuhteissa on kehittynyt myönteisesti. Tämä johtuu etenkin jäänpoistoprosessin paremmasta integroinnista tuotannonohjaukseen.

CDM onkin saanut osaltaan aikaan, että jäänpoisto- ja kiitotiekapasiteettia hyödynnetään aiempaa paremmin. Osana uusia toimintatapoja Helsinki-Vantaan jäänpoistoalueilla on myös otettu käyttöön sähköiset viestitaulut, joiden avulla pyritään takaamaan korkea turvallisuuden taso ja liikenteen huomiointi. Viestitaulut ovat osa samaa informaatiovirtaa kuin CDM-järjestelmä.