Ohita navigaatio

Johdannaistappioiden vastuukysymysten selvittely etenee

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
18.12.2015 klo 11:00
Arkistointipäiväys
Yritys
Finavia on selvittänyt huolellisesti vuosina 2009-2011 tehtyihin ei-suojaaviin johdannaisiin liittyviä vastuukysymyksiä ja ryhtynyt toimiin vähentääkseen asiasta yhtiölle aiheutuvaa vahinkoa. 

Finavia on sulkenut ei-suojaavat johdannaiset yhtiön hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Finavian tavoitteena on ollut spekulatiivisten sopimusten purkaminen neuvotteluratkaisulla pankkien kanssa. Koska neuvotteluratkaisuun pankkien kanssa ei ole päästy, yhtiön hallitus on perjantaina 18.12. päättänyt tehdä asiassa kantelun Finanssivalvonnalle, jota pyydetään tutkimaan, ovatko ei-suojaavia johdannaissopimuksia myyneet pankit toimineet lain ja hyvän pankkitavan mukaisesti.

Finavia katsoo, että pankkien myymät instrumentit eivät ole soveltuneet tarkoitukseen, jota varten pankit ovat ne Finavialle myyneet. 

Finavia on myös tehnyt tutkintapyynnön poliisille koskien Finavian ei-suojaavia johdannaissopimuksia tehnyttä kahta entistä työntekijää.

Lisäksi Finavian hallitus on päättänyt 9.12., että yhtiö ei nosta kannetta vuosina 2009-2011 tehdyistä ei-suojaavista johdannaissopimuksista silloista toimitusjohtajaa ja hallitusta vastaan.

Hallitus on päätynyt ratkaisuunsa perehdyttyään useisiin asiasta tehtyihin asiantuntijalausuntoihin ja arvioituaan asiaa yhtiön edun kannalta. Hallitus on tarkastellut asiaa vielä kokonaisuutena kokouksessaan 18.12. ja todennut olevansa yksimielinen asiakokonaisuudesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut asiasta selvityksensä 17.12.2013 ja se on käynnistämässä uuden selvitystyön. Finavia pitää asian vaiheiden läpikäyntiä hyvänä ja tekee asiassa tiivistä yhteistyötä VTV:n kanssa. 

Finavia on uudistanut rahoituspolitiikkansa ja rahoitukseen liittyvät käytäntönsä heti asian tultua ilmi vuoden 2012 alussa vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä. Yhtiö on informoinut asiasta ja sen selvittämisen eri vaiheista aktiivisesti omistajaohjauksesta vastaavaa liikenne- ja viestintäministeriötä koko prosessin ajan.

Finavia on tiedottanut 9.12., että yhtiön hallituksen puheenjohtajana 1.2.2016 aloittaa ekonomi Harri Sailas. Yhtiön edellinen hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi ja hallituksen jäsen Pirkko Salminen erosivat joulukuussa yhtiön hallituksesta.

Sekä Tiuraniemi että Salminen ovat jättäneet eriävän mielipiteen johdannaisasian vastuukysymyksiin liittyneissä päätöksissä. Kaksi muuta Finavian hallituksessa vuoden 2015 aikana lopettanutta henkilöä ovat eronneet hallituksesta omien työtehtäviensä muuttumisen vuoksi. 

Lisää tietoa Finavian hallinnoinnista ja johtamisesta